Kyrkoval 2021

Information för årets val

I kyrkovalet 2017 ställde nästan 30 000 personer upp som kandidater och
23 000 valdes till minst ett uppdrag. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka. 

När du blir vald inom Svenska kyrkan är du med och bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden: 

Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. 
Vad det får kosta – budgeten och resursfördelning 
Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor. 

Om du blir invald gäller det en hel mandatperiod, alltså fyra år. Det är tiden fram till nästa val. Om du inte blir invald på valdagen kan det hända att du utses till ledamot eller ersättare vid ett senare tillfälle, till exempel för att ersätta någon som flyttat.

Fullständig information om valet finner du här:

 

 

Uddevalla pastorat, Bertil Sköldh, telefon 070- 282 56 66,  e-post bertil.skjold@gmail.com

Ljungskile församling, Jakob Lindkvist, telefon 070-618 16 25,  e-post jakob.lindkvist@sensus.se

Bokenäsets församling, Annelie Carlsson, telefon 072-732 40 23,  e-post annelie.ca@gmail.com

Herrestads församling, Inger Wiklund, telefon 070-204 20 15,  e-post inger.m.wiklund@gmail.com