Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi får.

Frågor och svar gällande begravningsceremoni och kostnader

Hur beställer man en begravning?
Ta kontakt med en begravningsbyrå eller kyrkogårdsförvaltningens expedition.

Telefontid vardagar 08.00-09.00 
Telefon: 042-18 91 70
E-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyran.se

Hur ska man göra om man har speciella önskemål kring sin egen begravning och gravsättning?
Om man har särskilda önskemål kring sin egen begravning och gravsättning, som till exempel ceremoni, kremation, gravplats etc., rekommenderar vi att man skriver ned dessa. Ett alternativ är att använda dokumentet ”Mina önskemål” och berätta för anhöriga var det finns. 

Ladda ned Mina önskemål som ifyllningsbar word-fil 
Ladda ner Mina önskemål som pdf

Vad kostar en begravning och gravsättning?
Det beror på vilken typ av begravning och gravsättning man önskar, då vissa kostnader redan är betalda genom begravningsavgiften. Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till vissa tjänster när de avlider, oavsett vilken religion eller tro de tillhör. Till exempel är ceremonilokal, kremering och gravsättning kostnadsfri om den avlidne var folkbokförd i Sverige.

Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. 

Läs mer om vad som ingår i begravningsavgiften och om begravningskostnader här.

Frågor och svar om gravrätt, gravrättsinnehavare och gravsättning

Kan man reservera en gravplats?
Det är ingenting vi kan erbjuda just nu. Det vi brukar råda är att är att berätta för sina anhöriga var man vill gravsättas, på vilken begravningsplats och om man har önskemål om ett visst kvarter eller område.

Vilka gravskick finns på begravningsplatserna inom Helsingborgs Pastorat?
Det finns kistgravar, urngravar, askgravplatser, askgravlundar, en kistlund samt minneslundar. 

Läs mer om helsingborgs olika gravskick här.

Man kan också välja att sprida askan från en avliden i havet eller naturen. För det krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Läs mer på Länsstyrelsen i Skånes hemsida om att sprida aska .

Hur gör man när man vill utse en gravplats?
När man ska välja gravplats finns det ett par frågor att ta ställning till och våra begravningsplatser erbjuder olika möjligheter. Vid val av gravplats bör man först tänka igenom om gravplatsen ska vara personlig eller anonym, om den ska ge plats för flera kistor och/eller urnor och om det finns särskilda önskemål om smyckning samt gravvårdens utformning, till exempel gravsten.

Inför val av gravplats är anhöriga välkomna att kyrkogårdsförvaltningens expedition för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ och för att få mer information.

Kostar en gravplats något?
Det kostar ingenting att upplåta en grav och att bli gravrättsinnehavare men det kan tillkomma kostnader om man till exempel väljer askgravplats, askgravlund,  plats på kistlund eller om man på en kist/urnplats önskar till exempel en gravsten eller om en befintlig behöver åtgärdas.

Hur gör man om man vill lägga till en gravrättsinnehavare?
Ytterligare gravrättsinnehavaren kan när som helst läggas till i samråd med befintlig(a). 

Hur lång tid gäller gravrätten?
Vid upplåtelse av en ny gravplats gäller gravrätten i 25 år, eller 25 år från den senaste gravsättningen. När gravrätten går ut kan den förlängas mot en avgift.

Var är anhöriga gravsatta?
På hemsidan svenskagravar.se kan man söka efter gravsatta på deras namn. Man kan också kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition för att få hjälp med att hitta gravar och gravsatta.

SvenskaGravar.se

Hur gör man om man vill återlämna en gravplats eller en del av gravrätten?
Som gravrättsinnehavare kan man när som helst återlämna gravrätten eller sin del av den om man är flera. Kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition så tas en blankett fram för ändamålet. 

Vad händer med eventuell gravanordning/gravsten vid återlämnande av gravplats?
När en gravrätt återlämnas tar kyrkogårdsförvaltningen hand om eventuell gravanordning/gravsten om inte gravrättsinnehavaren själv väljer att ta hand om den.

Hur bokar man gravsättning?
Begravningsbyrån kan boka in gravsättning hos kyrkogårdsförvaltningen cirka en månad efter en eventuell begravningsceremoni. Det går också bra att själv ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningens expedition för att boka en gravsättningstid.

Får man förvara urnan hemma i väntan på gravsättning?
Nej, i väntan på gravsättning förvaras urnan på Krematoriet i Helsingborg. Gravsättning ska ske inom ett år efter kremationen enligt begravningslagen.

För att boka tid för uthämtning av urna, kontakta expeditionen på Krematoriet. 

Telefontid vardagar 08.00-09.00 
Telefonnummer: 042 - 18 91 80
E-post: krematoriethbg@svenskakyrkan.se

Hur vet man när anhörig är gravsatt i minneslunden?
Minneslunden är ett anonymt gravskick där man som anhörig inte får lov att närvara vid gravsättning. Anmälare till begravning/gravsättning får ett Minneskort hemskickat när gravsättning har ägt rum.

Frågor och svar om gravsten och gravanordning

Finns det krav på att montera till exempel en gravsten på gravplatsen?
Som gravrättsinnehavare väljer man själv om man önskar ha en gravsten på gravplatsen. Om man vill sätta upp en gravsten (eller annan gravanordning) finns det vissa regler (upplåtelsevillkor) för hur den får lov att se ut, vilket skiljer sig mellan kvarteren på de olika begravningsplatserna. Fråga gärna vad som gäller innan ni ser ut en gravplats, så att ni kan få sätta upp en gravsten/gravanordning med det utseende ni önskar.

Måste man som gravrättsinnehavare göra något innan beställning och montage av en gravanordning/gravsten?
För att sätta upp en gravsten eller annan gravanordning på en gravplats ska en gravvårdsansökan lämnas in till och godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Många stenhuggerier och begravningsbyråer hjälper till med detta men man kan också själv lämna in en ansökan.

Ansökan måste vara undertecknad av gravrättsinnehavaren och är kostnadsfri.

Vem ansvarar för gravstenen och annan gravanordning?
Gravanordningen/gravstenen tillhör gravrättsinnehavaren som också har ansvar för att se till att den är säker och inte utgör en fara på gravplatsen eller närmaste omgivning. Det är gravrättsinnehavaren som måste vidta- och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk.

Läs mer om gravstenar och säkerhet här.

Frågor och svar om gravskötsel

Vilka skötseltjänster erbjuder kyrkogårdsförvaltningen i Helsingborg?
Vi erbjuder årsskötsel, planteringar, blommor till speciella högtids- och helgdagar.

Läs mer om gravskötsel här.

Hur beställer man skötsel till gravplatsen?
För beställning av gravskötsel och för mer detaljer kring priser och vad som erbjuds kontakta kyrkogårdsförvaltningen via e-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Skriv ”Gravskötsel” i ämnesraden samt uppge:

- begravningsplats
- kvarter
- gravnummer
- kontaktuppgifter
- beskrivning av ärende

Det går också bra att ringa oss.

Hur ändrar man i sitt skötselavtal?
Man ändrar sin skötselbeställning genom att kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition .

Vilka betalningssätt finns när det gäller skötsel?
Man kan välja mellan tre betalningssätt:

  • Årlig betalning: faktura kommer som förskottsbetalning i början av året

  • Treårsavtal: förskottsbetalning av hela avtalsperioden. Tecknas per kalenderår.

  • Avräkningsavtal: tecknas för minst fem kalenderår. Annars valfritt större belopp.

När planteras säsongsväxterna?
Vårblommor planteras i april och sommarblommor i  juni. Höstljung planteras under september och granris börjar att läggas ut efter All helgona helgen. 

Hur är vattentillgången på begravningsplatserna?
Vattnet är normalt avstängt mellan mitten av november och mitten av mars, beroende på väder och temperatur.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition

Telefon:  042 - 18 91 70.   Telefontid vardagar kl. 10-12.
E-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se