Pålsjö kyrkogård

Likt en park är Pålsjö kyrkogård en vackert grönskande plats. Den är till ytan Helsingborgs största och utgörs av ett flackt vidsträckt område öster om Pålsjö skog i norra Helsingborg. De första delarna invigdes 1913 och ritades av stadsarkitekt O M Landsberg.  

Översiktsplanen visar breda grusvägar mellan kvarter inramade av häckar i varierande storlek och form och med tiden har flera nya gravkvarter anlagts. Kyrkogårdens stadiga portal som utgör huvudingång samspelar med kapellet som ligger innanför. 

Till minne av världskrigen finns i den nordöstra delen ett minnesmonument över gravsatta koncentrationslägersfångar samt både engelska- och tyska soldatgravar.

På Pålsjö kyrkogård finns pastoratets kistlund samt buddhistiska gravkvarter. 

Läs mer om Pålsjö Kapell genom att klicka här.

Gravskick

  • Kist- och urngrav
  • Askgravplats
  • Kistlund
  • Minneslund 

Hitta på kyrkogården

Ladda ner en besökskarta här (pdf).

Hitta till kyrkogården

Adress: Pålsjö kyrkogård, Christer Boijes väg, Helsingborg (Karta, Google Map)

Läs mer om våra begravningsplatser: