Kyrkogårdsförvaltningens uppdrag

Svenska kyrkan har det statliga uppdraget att begrava alla personer folkbokförda i Sverige när de avlider, oavsett om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte. Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning är en del av Svenska kyrkan, och ansvarar för begravningsverksamheten i Helsingborgs pastorat. Förvaltningen håller och ansvarar för åtta allmänna begravningsplatser.

Begravningsverksamheten är delvis en myndighetsutövning och den regleras av begravningslagen och begravningsförordningen. 
Du kan läsa mer om begravningslagen och begravningsförordningen här.
Som myndighet regleras vi även av förvaltningslagen som säger att verksamhetens agerande ska vara sakligt, opartiskt, ha stöd i lagen och stå i proportion till det avsedda resultatet. 
Du kan läsa förvaltningslagen här.

Kyrkogårdsförvaltningen lyder även under kyrkogårdsutskottet – ett utskott under kyrkorådet.
Du kan läsa mer om hur Svenska kyrkan Helsingborg styrs här.  

Finansiering

Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften.
Du kan läsa mer om begravningsavgiften här.

Vem får gravsättas hos oss? 

En person som är skriven inom Helsingborgs pastorat har när hen avlider rätt att gravsättas på någon av våra begravningsplatser. 
En person kan även få gravsättas om hen är gravrättsinnehavare till en befintlig grav på någon av pastoratets begravningsplatser, detta även om personen är skriven i ett annat pastorat.