Ett gammaldags fönster med blyinfattade rutor. Solen faller in genom fönstret och rutorna bildar ett möster i pastellfärger på fönsterkarmen.
Foto: Josefine Sjöqvist

Så styrs Svenska kyrkan Helsingborg

Svenska kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs vart fjärde år i kyrkovalet. Här får du en överblick över denna organisation. Du hittar också protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden här.

Två personer sitter på möte. På ett bord framför dem finns pennor, papper, broschyrer, glasögon, vattenglas.

Förtroendevalda i Svenska kyrkan Helsingborg

Här kan du se vilka som är förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden.

En person i skjorta sitter vid ett bord och skriver på papper med en stiftpenna.

Protokoll

Här hittar du protokollen från kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrkoavgift, samt val av församlings- och kyrkoråd.

Här hittar du alla förtroendevalda i kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är styrelse i Helsingborgs pastorat och fattar beslut inom de ramar för mål och inriktning som kyrkofullmäktige satt upp. Kyrkorådets uppgift är att ta fram budget, säkerställa att den efterlevs och följa upp verksamheten. Kyrkorådet ansvarar också för pastoratets ekonomiska förvaltning.

Här hittar du alla förtroendevalda i kyrkorådet.

Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådets arbetsutskott bereder ärenden åt kyrkorådet. I stora frågor kan kyrkorådets arbetsutskott adjungera annan ledamot av kyrkorådet eller annan sakkunnig.

Församlingsråden

De tre församlingarna har varsitt församlingsråd som fungerar som styrelse. Kyrkorådet utser församlingsråden efter att kandidater har nominerats i församlingarna. Församlingsråden ska utföra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Här hittar du alla förtroendevalda i församlingsråden. 

Utskott

Förutom kyrkorådets arbetsutskott finns ytterligare två utskott; kyrkogårdsutskottet och framtidsutskottet.