Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Helsingborg Besöksadress: S. Storgatan 22, 25223 Helsingborg Postadress: BOX 1453, 25114 HELSINGBORG Telefon:+46(42)189000 E-post till Svenska kyrkan Helsingborg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så styrs Svenska kyrkan Helsingborg

Svenska kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs vart fjärde år i kyrkovalet. Här får du en överblick över denna organisation. Du hittar också protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden här.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift, samt val av församlings- och kyrkoråd.

Här hittar du alla förtroendevalda i kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är styrelse i Helsingborgs pastorat och fattar beslut inom de ramar för mål och inriktning som kyrkofullmäktige satt upp. Kyrkorådets uppgift är att ta fram budget, säkerställa att den efterlevs och följa upp verksamheten. Kyrkorådet ansvarar också för pastoratets ekonomiska förvaltning.

Här hittar du alla förtroendevalda i kyrkorådet.

Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådets arbetsutskott bereder ärenden åt kyrkorådet. I stora frågor kan kyrkorådets arbetsutskott adjungera annan ledamot av kyrkorådet eller annan sakkunnig.

Församlingsråden

De fyra församlingarna har varsitt församlingsråd som fungerar som styrelse. Kyrkorådet utser församlingsråden efter att kandidater har nominerats i församlingarna. Församlingsråden ska utföra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Här hittar du alla förtroendevalda i församlingsråden.

Utskott

Förutom kyrkorådets arbetsutskott finns ytterligare två utskott; kyrkogårdsutskottet och utskottet för stöd och strategi.