Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Kist- och urngrav

En traditionell kist- och urngravplats är en enskild gravplats med full gravrätt för gravsättning av en eller flera kistor och/eller urnor. 

Gravrättsinnehavaren har möjlighet att själv utforma och smycka graven efter  gravplatsens storlek och gravkvarterets upplåtelsevillkor. 

En speciell typ av urngravplats är en så kallad nisch eller kolumbarium. Dessa gravplatser finns enbart på Krematoriets begravningsplats. 

En kist- och urngrav ger möjlighet att:

– som anhörig närvara vid gravsättning
– som gravrättsinnehavare kunna gravsätta ytterligare kistor och urnor
- som gravrättsinnehavare ansöka om tillstånd hos kyrkogårdsförvaltningen för att montera en gravsten eller annan gravanordning 
- som anhörig plantera växter 

Gravsättning

En kista gravsätts direkt efter begravningsakten och en urna gravsätts vanligast några veckor senare. Som anhörig har man möjlighet att närvara vid gravsättningen. 

Gravrätt samt gravrättsinnehavare

En kist- och urngravplats upplåts med full gravrätt i 25 år med möjlighet att förlänga tiden. 

Det måste till gravplatsen utses en gravrättsinnehavare som ser till att graven hålls i ett ordnat och värdigt skick. Det är också gravättsinnehavaren som ansöker om tillstånd hos kyrkogårdsförvaltningen för montering av gravanordning, till exempel gravsten, samt ser till att eventuell gravsten är säkrad och inte utgör någon fara för andra. Gravrättsinnehavaren är också den som avgör vem/vilka som får gravsättas i graven.

Har man ingen möjlighet att sköta platsen själv, går det att beställa gravskötsel till självkostnadspris genom kyrkogårdsförvaltningen. 

Läs mer om gravskötsel här.

Information om gravrätt, gravrättsinnehavare samt gravskötsel

Gravrätt och gravrättsinnehavare

Det finns gravplatser som upplåts med begränsad samt utan gravrätt. När anhöriga valt en gravplats med gravrätt ska en eller flera personer utses som ansvariga för graven - gravrättsinnehavare. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för gravplatsen och bestämmer vem som får gravsättas i graven.

Gravstenar och nischplattor

Gravsten och gravanordning

Inför montering av gravsten eller annan gravanordning ska en gravanordningsansökan lämnas in till kyrkogårdsförvaltningen. Det är gravrättsinnehavaren är ansvarig för säkerheten.

Gravskötsel

​ Vi har lång erfarenhet utav skötsel av gravplatser och tillhandahåller våra tjänster till alla som önskar detta. Våra tjänster erbjuds till ett självkostnadspris och omfattar bland annat nyanläggning/renovering av gravplats samt skötselåtagande och utsmyckning.

Information om ytterligare gravskick

Minnesplats

Minnesplatsen på Gamla kyrkogården är en plats för att minnas gravsatta på annan plats, i ett annat land eller i havet.