Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Kist- och urngrav

En traditionell kist- och urngravplats är en enskild gravplats med full gravrätt för gravsättning av en eller flera kistor och/eller urnor. 

Gravrättsinnehavaren har möjlighet att själv utforma och smycka graven efter  gravplatsens storlek och gravkvarterets upplåtelsevillkor. 

En speciell typ av urngravplats är en så kallad nisch eller kolumbarium. Dessa gravplatser finns enbart på Krematoriets begravningsplats. 

En kist- och urngrav ger möjlighet att:

– som anhörig närvara vid gravsättning
– som gravrättsinnehavare kunna gravsätta ytterligare kistor och urnor
- som gravrättsinnehavare ansöka om tillstånd hos kyrkogårdsförvaltningen för att montera en gravsten eller annan gravanordning 
- som anhörig plantera växter 

Gravsättning

En kista gravsätts direkt efter begravningsakten och en urna gravsätts vanligast några veckor senare. Som anhörig har man möjlighet att närvara vid gravsättningen. 

Gravrätt samt gravrättsinnehavare

En kist- och urngravplats upplåts med full gravrätt i 25 år med möjlighet att förlänga tiden. 

Det måste till gravplatsen utses en gravrättsinnehavare som ser till att graven hålls i ett ordnat och värdigt skick. Det är också gravättsinnehavaren som ansöker om tillstånd hos kyrkogårdsförvaltningen för montering av gravanordning, till exempel gravsten, samt ser till att eventuell gravsten är säkrad och inte utgör någon fara för andra. Gravrättsinnehavaren är också den som avgör vem/vilka som får gravsättas i graven.

Har man ingen möjlighet att sköta platsen själv, går det att beställa gravskötsel till självkostnadspris genom kyrkogårdsförvaltningen. 

Läs mer om gravskötsel här.

 

Här finns information om gravrätt och gravrättsinnehavare, gravanordning samt om gravskötsel:

Här finns mer information om olika grav- och minnesplatser: