Liten piké lastad med sommarblommor. Parkerad på en grusgång omringad av gravplatser och grönska.
Foto: Josefine Sjöqvist

Gravskötsel

​ Vi har lång erfarenhet utav skötsel av gravplatser och tillhandahåller våra tjänster till alla som önskar detta. Våra tjänster erbjuds till ett självkostnadspris och omfattar bland annat nyanläggning/renovering av gravplats samt skötselåtagande och utsmyckning.

Till en gravplats med full gravrätt är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för gravplatsen. Med ansvaret följer både rättigheter och skyldigheter - till exempel att se till att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick samt att följa de regler som finns om gravplatsens utseende, till exempel vid utformning av gravplatsen samt gravplatsens gravvård (gravsten). Gravrättsinnehavaren kan själv ansvara för gravskötseln eller köpa tjänsten till självkostnadspris av kyrkogårdsförvaltningen.

​Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder olika typer av tjänster. I skötseln ingår att vi rensar ogräs, klipper gräsmattan, sköter om befintliga växter och blommor samt plockar bort vissna. Därtill kan man lägga till årstidsplanteringar, blomster till speciella högtider, dekorationer och granris.

Välkommen att diskutera olika möjligheter med oss!

Se prislistor längre ned. 

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder nytt skötselavtal med följande betalningssätt: 

Årlig betalning: faktura kommer som förskottsbetalning i början av året.
Treårsavtal: förskottsbetalning av hela avtalsperioden. Tecknas per kalenderår.
Avräkningsavtal: tecknas för minst fem kalenderår. Annars valfritt större belopp. 

För att teckna ett gravskötselavtal krävs att du som gör beställningen antingen själv är gravrättsinehavare eller har gravrättsinnehavarnas samtycke.

Exempel på växter och gravsmyckning