Liten piké lastad med sommarblommor. Parkerad på en grusgång omringad av gravplatser och grönska.
Foto: Josefine Sjöqvist

Gravskötsel

Här hittar du mer information om gravskötsel och hur vi på kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa till.

Som gravrättsinnehavare för gravplatser med gravrätt ansvarar man för att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick. Gravrättsinnehavaren kan själv ansvara för gravskötseln eller köpa tjänsten till självkostnadspris av kyrkogårdsförvaltningen.

Vi hjälper dig gärna! Du kan låta oss ta hand om årsskötseln och/eller olika typer av planteringar, smyckning vid speciella tillfällen/högtider samt vinterdekorationer. 

Se prislistor längre ner. 

Årsskötsel (grundskötsel) av gravplats

Om du beställer årsskötsel ansvarar kyrkogårdsförvaltningen för att graven hålls i ordning och att skötseln utförs på ett fackmässigt sätt. I skötseln ingår:

- Vid gräsgrav: Klippning av gräsyta inklusive puts runt gravanordning.
- Vid singelgrav: ogräsrensning av singelyta.
- Ogräsrensning inklusive puts av blommor i gravrabatt.
- Klippning av häck och beskärning av växter inom gravplatsen.
- Vår- och höststädning.
- Påfyllning av jord och singel vid behov (utförs kvartersvis).

Plantering, blommor till högtids- och helgdagar samt vinterdekorationer

Vi kan även hjälpa dig med att förse graven med något som håller den extra vacker. Till exempel med säsongens växter - penséer till våren, begonior till sommaren, ljung till hösten och granris till vintern.

Vi kan även erbjuda att smycka gravplatsen med snittblommor/krans på en bestämd dag, till exempel födelsedag, bröllopsdag eller till annan speciell helgdag och högtid.

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder nytt skötselavtal med följande betalningssätt: 

Årlig betalning: faktura kommer som förskottsbetalning i början av året.
Treårsavtal: förskottsbetalning av hela avtalsperioden. Tecknas per kalenderår.
Avräkningsavtal: tecknas för minst fem kalenderår. Annars valfritt större belopp. 

Prislistor 2021

Årsskötsel - Grundskötsel

Årsplanteringar - Vår-, sommar- och höstplanteringar samt vårlökar

Buketter och blommor till speciella dagar - Blommor, kransar och vinterdekorationer 

Blomlådor och lökplanteringar

Granris

Krematoriets begravningsplats - Vanliga skötselalternativ

Anläggnings- och renoveringsarbeten 

Priset för skötseln fastställs utifrån gravplatsens storlek och utformning.