Foto: Fredrik Torstensson

Gravskötsel

​ Vi har lång erfarenhet utav skötsel av gravplatser och tillhandahåller våra tjänster till alla som önskar detta. Våra tjänster erbjuds till ett självkostnadspris och omfattar bland annat nyanläggning/renovering av gravplats samt skötselåtagande och utsmyckning.

Till en gravplats med full gravrätt är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för gravplatsen. Med ansvaret följer både rättigheter och skyldigheter - till exempel att se till att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick samt att följa de regler som finns om gravplatsens utseende, till exempel vid utformning av gravplatsen samt gravplatsens gravvård (gravsten). Gravrättsinnehavaren kan själv ansvara för gravskötseln eller köpa tjänsten till självkostnadspris av kyrkogårdsförvaltningen. Priset för skötseln fastställs utifrån gravplatsens storlek och utformning.

​Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder olika typer av tjänster. I skötseln ingår att vi rensar ogräs, klipper gräsmattan, sköter om befintliga växter och blommor samt plockar bort vissna. Därtill kan man lägga till årstidsplanteringar, blomster till speciella högtider, dekorationer och granris.

Välkommen att diskutera olika möjligheter med oss!

Se prislistor längre ned. 

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder nytt skötselavtal med följande betalningssätt: 

Årlig betalning: Faktura kommer som förskottsbetalning i början av året. För den som inte vill ha fakturan i pappersform via posten går det att anmäla sig för att istället få E-faktura. Detta gör du i så fall via din internetbank där du söker efter betalningsmottagaren Svenska kyrkan och väljer ett alternativ i listan.
Avräkningsavtal: Förskottsbetalning med ett minimibelopp beräknat utifrån startårets priser för gravplatsens önskade skötseltjänster multiplicerat med sex. Avtalet gäller så länge kapitalet räcker. 

För att teckna ett gravskötselavtal krävs att du som gör beställningen antingen själv är gravrättsinnehavare eller har gravrättsinnehavares samtycke.

Exempel på växter och gravsmyckning 

Året på begravningsplatsen

I vårt årshjul ser du vad som händer på begravningsplatserna vid olika tidpunkter.

Vattenkannor på en metallstolpe. Bakom plantering med lila penseer.

Vattentillgång på begravningsplatserna

Vattnet är normalt avstängt från november till mars.