Två personer sorterar kuvert i olika högar.
Foc
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Här kan du se valresultatet

Socialdemokraterna blir största nomineringsgrupp i kyrkofullmäktige och ökar något från förra valet. Borgerligt alternativ och Sverigedemokraterna minskar och en ny nomineringsgrupp tar sig in i fullmäktige. Det preliminära valresultatet är klart.

Här kan du hitta de preliminära valresultaten till kyrkomötet, stift och församlingar/pastorat.

Den 19 september var det valdagen, kulmen på två veckors förtidsröstning och kampanjande från nomineringsgrupperna i kyrkovalet. I Svenska kyrkan Helsingborg finns 41 554 röstberättigade varav 14,38 procent gick till valurnorna. Det är en minskning sedan förra valet då 16,47 procent röstade.

Störst nomineringsgrupp är socialdemokraterna som i det preliminära resultatet får 36,51 procent av rösterna, en liten ökning från förra valets 35,09 procent.

Tvåa och trea i resultatet är Borgerligt alternativ, respektive Sverigedemokraterna där resultatet är väldigt jämnt. Båda backar dock sedan valet 2017. Då fick Borgerligt alternativ 23,62 procent av rösterna, att jämföra med 18,74 procent i årets preliminära valresultat. Sverigedemokraterna backar något mindre, från 20,84 procent 2017 till 18,69 procent 2021.

Också Centerpartiet får färre röster i årets val jämfört med 2017 då de var nya i kyrkofullmäktige. De preliminära siffrorna för 2021 års val är 8,82 procent av rösterna jämfört med 10,12 procent 2017.

Frimodig kyrka går framåt. 2017 fick de 9,23 procent av rösterna och i årets valresultat ligger de på 10,41 procent.

Av allt att döma får kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Helsingborg en ny nomineringsgrupp. Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna, som ställer upp för första gången lokalt i Svenska kyrkan Helsingborg får 6,83 procent av rösterna.

Mandaten i fullmäktige fördelar sig på följande sätt. Siffrorna inom parentes visar resultatet från valet 2017.

Socialdemokraterna: 13 mandat (13)

Borgerligt alternativ: 7 mandat (8)

Centerpartiet: 3 mandat (4)

Frimodig kyrka: 4 mandat (3)

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna: 2 mandat (deltog ej)

Sverigedemokraterna: 6 mandat (7)

 Text: Josefine Sjöqvist