Begravningsavgiften

Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift, oavsett tro eller medlemskap i trossamfund. Här finns information om vilka kostnader som ingår i begravningsavgiften för begravning samt vilka kostnader dödsboet svarar för.

Begravningsavgift

Som folkbokförd i Sverige har man rätt till en gravplats, oavsett trostillhörighet. Gravplatserna finansieras genom den så kallade begravningsavgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. Den beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten och redovisas på skattsedeln.

 

Detta innefattar begravningsavgiften:

 • Gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.

 • Lokal där stoftet kan förvaras i väntan på gravsättning samt lokal där anhöriga kan komma på visning.

 • Gravsättning, inlusive öppnande, återfyllande och iordningställande av grav.

 • Transport från det att kyrkogårdsförvaltningen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett. Dock kan transporter utanför det område som kyrkogårdförvaltningen har ansvar för vara undantagna.

 • Kremering.

 • Lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni om så önskas.

 • Förvaltning av begravningsplatserna och skötseln av deras allmänna ytor.

Kostnader som dödsboet står för:

 • Kista och eventuell urna

 • Svepningsarbete

 • Transport till bisättningslokal

 • Extra musik och sång

 • Dödsannons

 • Blommor

 • Förtäring vid begravning eller minnesstund

 • Gravsten eller annan gravanordning 

 • Bouppteckningskostnader

 • Begravningsbyrå

Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften (tidigare kallad kyrkoskatten) också kostnaderna för:

 • Präst från Svenska kyrkan

 • Församlingskyrka

 • Kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan

 • Processionsbärning av kistan

Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan betalar dödsboet för ovan.

 

Här kan du läsa mer om begravningskostnader samt begravnings- och kyrkgavgiften. 

 

Dödsbo

Dödsbo är den juridiska person som bildas när någon avlider. Dödsboet består av den avlidnes kvarlåtenskap. Med pengar från dödsboet betalas begravning samt kvarvarande räkningar och skulder. Det som blir över utgör sedan arv. När arvskiftet är klart upphör dödsboet.