Ansvarig utgivare

www.svenskakyrkan.se/helsingborg är Svenska kyrkan Helsingborgs officiella webbplats. Webbplatsen tillhandahålls av Trossamfundet Svenska kyrkan.
Ansvarig utgivare är kyrkoherde Kristian Lillö.