Så styrs församlingen

I Hedemora Husby och Garpenbergs församling finns 6 kyrkor. Kyrkorna står som en stark symbol för kontinuitet och stabilitet. Ett arv att förvalta i vår tid, så att människor kan komma med sina andliga behov, sin längtan och sin tro. Välkommen att ta del av hela verksamheten i dess bredd och djup.

Alla församlingar i Svenska kyrkan skall ha en Församlingsinstruktion som är det policydokument som beskriver vad den lokala församlingen vill göra som kyrka lokalt. Instruktionen utformas av kyrkoherde och kyrkorådet och fastställs av Domkapitlet.

Om du vill läsa Hedemora, Husby och Garpenbergs församlings instruktion, klicka på länken nedan:

Församlingsinstruktion

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ med 24 ordinarie ledamöter och 10 ersättare. Kyrkofullmäktige beslutar i större ekonomiska frågor, exempelvis kyrkoavgiftens storlek.

Representerade grupper i Hedemora Husby och Garpenbergs församlings kyrkofullmäktige är Centerpartiet (C), Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD), Kommunlistan (KO) & Miljöpartiet (MP). Ledamöterna väljs i kyrkovalet vart fjärde år. 

Kyrkofullmäktiges ordförande är Erica Drugge (C) och vice ordföranden är Lars Westlund (S).

Ledamöter:

Arbetarepartiet Socialdemokraterna                                                   

 • Gunilla Nordholm                                                             
 • Lars Westlund                                                                                                              
 • Karin Högvall                                                                   
 • Bengt Fredriksson
 • Inger Persson
 • Kerstin Håkansson
 • Hans Dahlfors
 • Anna Katarina Rooslien
 • Bengt Olof Hedlund

Centerpartiet

 • Leif Hedlund
 • Catarina Wahlert
 • Erica Drugge
 • Karin B Perers
 • Christina Lundgren
 • Anna Eriksson
 • Mats Byléhn
 • Karin Oljans Åberg
 • Carina Carlgren
 • Ulla-Britt Aura

Kommunlistan

 • Joakim Svedlund
 • Inga-Britt Johansson

Sverigedemokraterna

 • Marit Andersson
 • Åke Törnqvist

Miljöpartister i Svenska kyrkan

 • Bertil Wennberg

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Det ansvarar för omsorgen om församlingslivet och för att församlingens grundläggande uppgifter genomförs utifrån församlingens behov och Kyrkoordningens bestämmelser. Kyrkorådet har idag 14 ledamöter. 

Deltagare:

 • Gun Drugge (Ordförande)
 • Gunilla Nordholm (Vice ordförande)
 • Carina Carlgren (Ledamot)
 • Hans Dahlfors (Ledamot)
 • Erica Drugge (Ledamot)
 • Leif Hedlund (Ledamot)
 • Karin Högvall (Ledamot)
 • Karin B Perers (Ledamot)
 • Lars Westlund (Ledamot)
 • Anna Eriksson (Ersättare)
 • Henrik Hedlund (Ersättare)
 • Helena Källberg (Ersättare)
 • Christina Lundgren (Ersättare)
 • Karin Oljans Åberg (Ersättare)
 • Bertil Wennberg (Ersättare)
 • Joakim Svedlund (Ersättare)
 • Åke Törnqvist (Ersättare)
 • Inger Persson (Ersättare)
 • Bengt Olof Hedlund (Ersättare)

Kyrkorådets arbetsutskott

Har i uppgift att förbereda ärenden till kyrkorådet.

Deltagare:

 • Gun Drugge (Ordförande)
 • Gunilla Nordholm (Vice Ordförande)
 • Carina Carlgren (Ledamot)
 • Karin B Perers (Ledamot)
 • Hans Dahlfors (Ledamot)
 • Erica Drugge (Ersättare)
 • Lars Westlund (Ersättare)
 • Christina Lundgren (Ersättare)