Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vår församlingsidé/organisation

I Hedemora har det funnits en kyrkobyggnad sedan 1300-talet, eventuellt längre. Kyrkan står därför som en stark symbol för kontinuitet och stabilitet. Det är detta arv vi förvaltar i vår tid, så att människor kan komma med sina andliga behov, sin längtan och sin tro. Välkommen att ta del av hela vår verksamhet i dess bredd och djup.

Alla församlingar i Svenska kyrkan skall ha en Församlingsinstruktion som är det policydokument som beskriver vad den lokala församlingen vill göra som kyrka lokalt. Instruktionen utformas av kyrkoherde och kyrkorådet och fastställs av Domkapitlet.

Om du vill läsa Hedemora, Husby och Garpenbergs församlings instruktion, hör av dig till: hedemora.forsamling@svenskakyrkan.se