Så styrs församlingen

I Hedemora Husby och Garpenbergs församling finns 6 kyrkor. Kyrkorna står som en stark symbol för kontinuitet och stabilitet. Ett arv att förvalta i vår tid, så att människor kan komma med sina andliga behov, sin längtan och sin tro. Välkommen att ta del av hela verksamheten i dess bredd och djup.

Alla församlingar i Svenska kyrkan skall ha en Församlingsinstruktion som är det policydokument som beskriver vad den lokala församlingen vill göra som kyrka lokalt. Instruktionen utformas av kyrkoherde och kyrkorådet och fastställs av Domkapitlet.

Om du vill läsa Hedemora, Husby och Garpenbergs församlings instruktion, klicka på länken nedan:

Församlingsinstruktion

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ med 24 ordinarie ledamöter och 8 ersättare. Kyrkofullmäktige beslutar i större ekonomiska frågor, exempelvis kyrkoavgiftens storlek.

Representerade grupper i Hedemora Husby och Garpenbergs församlings kyrkofullmäktige är Centerpartiet (C), Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD), Kommunlistan (KO) & Miljöpartiet (MP). Ledamöterna väljs i kyrkovalet vart fjärde år. 

Kyrkofullmäktiges ordförande är Erica Drugge (C) och vice ordföranden är Lars Westlund (S).

Ledamöter och ersättare

Ordinarie ledamöter

 • Karin B Perers
 • Erica Drugge
 • Anna Eriksson
 • Leif Hedlund
 • Karin Oljans Åberg
 • Christina Lundgren
 • Ulla-Britt Aura
 • Mats Byléhn
 • Gun Drugge
 • Gertrud Hjelte

Ersättare 

 • Inga-Stina Matsson
 • Roland Kols
 • Anna-Lena Matsson
 • Inger Eriksson

Ordinarie ledamöter

 • Gunilla Nordholm
 • Bengt Olof Hedlund 
 • Karin Högvall                                                            
 • Lars Westlund
 • Bengt Fredriksson
 • Inger Persson
 • Hans Dahlfors
 • Anna Katarina Rooslien
 • Kerstin Delin 

Ersättare 

 • Christina Liljekvist
 • Inger Hjort

Ordinarie ledamöter

 • Joakim Svedlund
 • Inga-Britt Johansson


Ersättare 

 • Larz Andersson
 • Ann-Christin Johansson

Ordinarie ledamöter

•    Marit Andersson
•    Åke Törnqvist

Ordinarie ledamöter

 • Bertil Wennberg

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Det ansvarar för omsorgen om församlingslivet och för att församlingens grundläggande uppgifter genomförs utifrån församlingens behov och Kyrkoordningens bestämmelser. Kyrkorådet har idag 17 ledamöter.

 

Kyrkorådets Ledamöter

 • Gun Drugge (C) (Ordförande)
 • Gunilla Nordholm (S) (Vice ordförande)
 • Erica Drugge (C)
 • Leif Hedlund (C)
 • Christina Lundgren (C)
 • Karin B Perers (C)
 • Hans Dahlfors (S)
 • Lars Westlund (S)
 • Karin Högvall (S)
 • Kyrkoherde

 • Karin Oljans Åberg (C)
 • Anna Eriksson (C)
 • Bertil Wennberg (MP)
 • Joakim Svedlund (KO)
 • Åke Törnqvist (SD)
 • Inger Persson (S)
 • Bengt Olof Hedlund (S)

Kyrkorådets arbetsutskott

Har i uppgift att förbereda ärenden till kyrkorådet.

 

Arbetsutskottets ledamöter

 • Gun Drugge (C) (Ordförande)
 • Gunilla Nordholm (S)  (Vice Ordförande)
 • Karin B Perers (C)
 • Christina Lundgren (C)
 • Hans Dahlfors (S)
 • Kyrkoherde 

 • Erica Drugge (C)
 • Anna Eriksson (C)
 • Lars Westlund (S)