Så styrs vår församling

I Hedemora Husby och Garpenbergs församling finns 6 kyrkor. Kyrkorna står som en stark symbol för kontinuitet och stabilitet. Det är detta arv vi förvaltar i vår tid, så att människor kan komma med sina andliga behov, sin längtan och sin tro. Välkommen att ta del av hela vår verksamhet i dess bredd och djup.

Alla församlingar i Svenska kyrkan skall ha en Församlingsinstruktion som är det policydokument som beskriver vad den lokala församlingen vill göra som kyrka lokalt. Instruktionen utformas av kyrkoherde och kyrkorådet och fastställs av Domkapitlet.

Om du vill läsa Hedemora, Husby och Garpenbergs församlings instruktion, klicka på länken nedan:

Församlingsinstruktion

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ med 25 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Kyrkofullmäktige beslutar i större ekonomiska frågor, exempelvis kyrkoavgiftens storlek.

Representerade grupper i Hedemora Husby och Garpenbergs församlings kyrkofullmäktige är Centerpartiet (C), Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP). Ledamöterna väljs i kyrkovalet vart fjärde år. 

Kyrkofullmäktiges ordförande är Erica Drugge (C) och vice ordföranden är Lars Westlund (S).

Ledamöter:

Arbetarepartiet Socialdemokraterna                                                   

 • Gunilla Nordholm                                                             
 • Lars Westlund                                                                 
 • Helena Källberg                                                               
 • Henrik Hedlund                                                               
 • Karin Högvall                                                                   
 • Bengt Fredriksson

Centerpartiet

 • Leif Hedlund
 • Inger Eriksson
 • Erica Drugge
 • Karin B Perers
 • Christina Lundgren
 • Roland Kols
 • Anna Eriksson
 • Mats Byléhn
 • Anna-Lena Matsson
 • Karin Oljans Åberg
 • Carina Carlgren
 • Ulla-Britt Aura
 • Therese Oljans Backlin

Miljöpartister i Svenska kyrkan

 • Krystyna Karlsson

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Det ansvarar för omsorgen om församlingslivet och för att församlingens grundläggande uppgifter genomförs utifrån församlingens behov och Kyrkoordningens bestämmelser. Kyrkorådet har idag 14 ledamöter. 

Deltagare:

 • Gun Drugge (Ordförande)
 • Gunilla Nordholm (Vice ordförande)
 • Carina Carlgren (Ledamot)
 • Hans Dahlfors (Ledamot)
 • Erica Drugge (Ledamot)
 • Leif Hedlund (Ledamot)
 • Karin Högvall (Ledamot)
 • Karin B Perers (Ledamot)
 • Lars Westlund (Ledamot)
 • Anna Eriksson (Ersättare)
 • Henrik Hedlund (Ersättare)
 • Helena Källberg (Ersättare)
 • Christina Lundgren (Ersättare)
 • Karin Oljans Åberg (Ersättare)

Kyrkorådets arbetsutskott

Har i uppgift att förbereda ärenden till kyrkorådet.

Deltagare:

 • Gun Drugge (Ordförande)
 • Gunilla Nordholm (Vice Ordförande)
 • Carina Carlgren (Ledamot)
 • Erica Drugge (Ledamot)
 • Lars Westlund (Ledamot)
 • Leif Hedlund (Ersättare)
 • Karin B Perers (Ersättare)

Fastighets och kyrkogårdsutskott

Har i uppgift att förbereda ärenden till kyrkorådet.

Deltagare:

 • Leif Hedlund (Ordförande)
 • Hans Dahlfors (Vice Ordförande)
 • Ulla-Britt Aura (Ledamot)
 • Mats Byléhn (Ledamot)
 • Henrik Hedlund (Ledamot)
 • Bengt Fredriksson (Ledamot)
 • Gertrud Hjelte (Ersättare)
 • Karl Erik Holm (Ersättare)