Ungdom

Vi har en bra ungdomsverksamhet med engagerade ungdomar.

Svenska kyrkans unga SKU

Svenska Kyrkans Unga (SKU) träffas varje tisdag under terminerna och ofta också på sommarloven i församlingshemmet S:t Paulusgården.

Skolkontakter

Vi har ett omfattande samarbete med skolorna i Hedemora-Garpenberg