Ungdom

En ungdomsverksamhet med engagerade ungdomar.

Att ha goda och levande relationer med skolorna i församlingen är en självklarhet.
Nedan finner du mer information om samarbetet med skolorna men också om Svenska kyrkans unga och konfirmandverksameheten.

 

Fyra ungdomar står med ryggen mot kameran, vända mot vattnet och vinkar. En av dem håller i en regnbåge på en pinne.

Svenska kyrkans unga (SKU)

Varje tisdag under terminerna träffas SKU i församlingshemmet, S:t Paulusgården.

Skolkontakter

Samarbeten mellan församling och skola.

Konfirmation

Konfirmation - visst är det något för dig?