Ungdom

En ungdomsverksamhet med engagerade ungdomar.

Att ha goda och levande relationer med skolorna i församlingen är en självklarhet.
Nedan finner du mer information om samarbetet med skolorna men också om Svenska kyrkans unga och konfirmandverksameheten.

 

Svenska kyrkans unga (SKU)

Varje tisdag under terminerna träffas SKU i församlingshemmet, S:t Paulusgården.

Skolkontakter

Samarbeten mellan församling och skola.

Konfirmand

Konfirmation - visst är det något för dig?