Meny

Fördjupning, tro och liv

Vi har återkommande samtals- och stödgrupper. Just nu har vi följande grupper i gång: - Befrielseteologi - Sorgegrupp/anhöriggrupp

Vi startar gärna samtalgrupper vid behov och efter önskemål.

Befrielseteologin kan det vara lättare att komma in i även för en ny deltagare. Information om befrielseteologin ges av församlingspedagog Erika Jernberg tfn 0225-25 70 41  erika.jernberg@svenskakyrkan.se

Anhöriggrupper/sorgegrupper startas kontinuerligt och leds av diakon. För information om anhöriggrupper, ta kontakt med diakon Marie Pederby tefonnummer: 0225 -25 70 32, mejl: marie.pederby@svenskakyrkan.se

På FRIA-gården som kommer att presenteras mer under fliken "Diakoni" relativt snart startar man varje termin anhörigcirklar för närstående till dem som har missbruksproblematik. För information är det bara att ta kontakt med FRIA-gården vid Sveaparken på tfn 0225-139 09  eller hedemora.friagarden@svenskakyrkan.se