Stjärnsunds kyrkogård

Stjärnsunds kyrka med kyrkogård uppfördes 1887 i nygotisk stil. Kyrkogårdens staket och kyrkobyggnaden tillsammans med uppfartsvägens allé är samkomponerade på ett effektfullt sätt. Kyrko- och kyrkogårdsmiljön i Stjärnsund har ett högt kulturhistoriskt värde som ett exempel på en helhetsanläggning i nygotisk stil.

Kyrkogården är indelad i ett strikt rutsystem med grusgångar mellan gräsytorna och domineras av det stora gravmonumentet för familjen Nisser som fortfarande är i privat ägo.

Det lilla kapellet uppfördes 1889 och omnämns då som bårhus. Förvaltningen är i full gång att rusta upp kapellet då det blivit något slitet med åren.

Askgravplatsen invigdes 2012 och ligger vackert i skogbrynet med utsikt över vattnet.