Skolkontakter

Vi har ett omfattande samarbete med skolorna i Hedemora-Garpenberg

För information om vår verksamhet och för bokningar, ta kontakt med församlingspedagog Erika Jernberg tfn 0225-25 70 41 eller
erika.jernberg@svenskakyrkan.se

Samarbete mellan församling och skola:

  • Avtal med rektorer om skolavslutningar i våra kyrkor.
  • Samarbetsövningar med åk 7.
  • Påskvandring med alla åk 7 (en dramatiserad berättelse om påskfirande och traditioner).
  • In och utställningen med åk 8 (om drogförebyggande arbete)
  • Via Dolorosa - en utställning om mobbing för åk 5-9
  • Jul- och påskdrama för 4-9 åringar
  • Riddarskola med åk 4
  • Bibeläventyret - Gamla Testamentet- för åk 4-5
  • Kyrkvandringar, kan anpassas beroende på åldersgrupp