Planera en begravning

Om du vill kan du ta hjälp av en begravningsbyrå. Det som inte kyrkan hjälper dig med, som du annars behöver ordna själv, kan till exempel handla om att:

  • utforma en dödsannons

  • välja kista eller urna

  • välja blommor

  • välja gravsten

  • ordna transporter av den döda

  • ta fram programkort

  • planera minnesstund.

Det kan vara bra att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut.

Om du ordnar begravningen själv

En begravning i Svenska kyrkans ordning:
Kontakta oss och boka begravningsgudstjänst. Vid bokningen bestäms tid, plats, präst och kyrkomusiker. Inom de närmsta dagarna hör prästen av sig för att boka tid för ett begravningssamtal. 

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen med uppgifter om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas samt var den avlidne ska gravsättas.

En borgerlig ceremoni

En borgerlig begravning kan ledas av en borgerlig begravningsförrättare eller av anhöriga och vänner själva. ”Den svenska högtidsboken”  innehåller förslag på ceremonier och finns att köpa eller låna på bibliotek. 

Välj och boka plats och förrättare. Det finns inga särskilda bestämmelser för hur ceremonin ska vara utformad. Vill ni vara i något av begravningskapellen bokas det via  kontaktuppgifterna längst ner på sidan. Det finns religiöst neutrala lokaler i olika storlekar att boka. Läs mer om lokaler.

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen med uppgifter om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas samt var den avlidne ska gravsättas.

Kremering eller jordbegravning?

Ett viktigt beslut är om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas. Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav. En avliden person ska gravsättas eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning, läs mer om gravar och gravsättning här.

Minnesstund

Direkt efter begravningen samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i ett församlingshem eller i någon annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Minnesstund kan bokas genom begravningsbyrån, men det går bra att kontakta oss direkt för att boka någon av våra lokaler och något att äta.

Bårtäcken

Ett bårtäcke kan användas till att dekorera kistan istället för blommor under begravningsceremonin. 

Bårtäcke Husby
Bårtäcke Långshyttan
Bårtäcke Hedemora

Låneurna

Många väljer att ha begravningsceremonin tillsammans med urnan istället för kistan. Det kallas då Akt med Urna. Församlingen har flera låneurnor som kan användas om efterföljande gravsättning tex ska ske i minneslund eller askgravplats. Bokning av låneurna sker hos pastorsexpeditionen.

Låneurna Ek
Låneurna grå
Låneurna grön
Låneurna svart
Tygpåse

För att boka tid och plats för begravning,
ring eller maila pastorsexpeditionen: 

Telefonnummer: 0225-25 70 00
Epost: hedemora.forsamling@svenskakyrkan.se

För att boka tid för urnnedsättning eller frågor kring gravplats och gravsättning, kontakta kyrkogårdsförvaltningen:

Telefonnummer: 0225-25 70 60
Epost: hedemora.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Närbild på en gravdekoration: en ängel kramar om en sten.

Gravsättning av urna eller aska

Det finns inga egentliga regler för hur en gravsättning av urna eller aska ska gå till, det är ganska fritt att själva utforma. Här beskriver vi hur de vanligaste sätten är och hur det kan gå till.