Olika gravformer

Kistgrav, urngrav, askgravplats, minneslund. Dessa olika gravformer finns på alla våra kyrkogårdar, men vad är skillnaden?

På kyrkogårdarna förekommer fyra olika gravsättningsalternativ. Det används olika begrepp och här kan du läsa vad som skiljer dem åt.

Kistgravar Foto: Anna Bergqvist

Kist eller jordgrav

Den äldsta formen benämns Kistgrav eller Jordgrav. Det är en större gravplats avsedd för gravsättning av kista.

Tidigare följde alltid begravningsgästerna med till gravplatsen och var med vid gravsättningen. Så sker även idag, men många väljer även att avsluta begravningsakten i kyrkan, på samma sätt som vid en kremationsbegravning. Då gravsätter kyrkogårdspersonalen kistan, utan anhörigas närvaro, och oftast är detta klart så att man kan besöka gravplatsen ett par timmar senare.

Urngravar Foto: Anna Bergqvist

Urngrav

Den som väljer kremation och vill ha en vanlig gravplats med gravsten och möjligheten till att ha en rabatt väljer en Urngrav. Det är en mindre gravplats med plats för 9 urnor. Områden där det bara finns Urngravar kallas för Urnlund.

Anhöriga får medverka vid gravsättningen om så önskas, antingen i samband med begravningscermonin om kremation har skett innan begravning, sker kremationen efter begravningscermonin så bokar man en separat tid för urnnedsättning hos pastorsexpeditionen.

Väljer man att inte medverka vid gravsättningen så sköts det av kyrkogårdspersonalen och anhöriga meddelas när gravsättningen skett genom att det ifyllda gravbrevet eller ett minnesblad skickas till gravrättsinnehavaren.

Foto: Sara Nilsson

Askgravplats

Många uppskattar den ansvarsfrihet som minneslunden innebär, men vill gärna veta mer exakt var gravsättningen skett. Med den utgångspunkten har alternativet askgravplats vuxit fram.

Askgravar kan utformas på lite olika sätt och det skiljer en del mellan våra olika kyrkogårdar när det gäller stil och utformning.

Det går att få gravrätt på sin askgrav men med vissa restriktioner. Vill man utmärka gravplatsen så kan man köpa en liten bronsskylt där namn, födelse- och dödsår gjuts in. Skylten beställs genom kyrkogårdsförvaltningen.

På samma sätt som en urngrav så får anhöriga medverka vid gravsättningen om så önskas, man bokar en tid för gravsättning genom pastorsexpeditionen. Askan gravsätts i en linnepåse som förvaltningen står för.

Väljer man att inte medverka vid gravsättningen så sköts det av kyrkogårdspersonalen och anhöriga meddelas när gravsättningen skett genom att det ifyllda gravbrevet eller ett minnesblad skickas till gravrättsinnehavaren.

Gravrabatterna är fyllda med krypande växter eller perenner och sköts helt av förvaltningen. Anhöriga får medverka till utsmyckningen med snittblommor i vas på sommaren, ljuslykta på vintern och på vår/höst kan påskliljor eller ljung i kruka sättas i tillhandahållen hållare.

Foto: Sara Nilsson

Minneslund

Minneslund är ett alternativ för den som vill ha en anonym gravplats utan krav på omvårdnad.

I Hedemora, Husby och Garpenberg består minneslundarna av gräsmatteområden där askan gravsätts genom nedgrävning. På kyrkogårdarna i Långshyttan och Stjärnsund kan man välja mellan alternativen att sprida eller nedgräva askan.

Innan gravsättning kan ske i minneslund måste anhöriga skriva under ett Godkännande för gravsättning i minneslund. Detta kan man göra antingen hos begravningsbyrån eller hos kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdspersonalen ombesörjer gravsättningen utan anhörigas närvaro och efter att gravsättningen skett så meddelas anhöriga genom att ett minnesblad skickas ut.

I minneslundarna finns en gemensam plats för snittblommor i vas eller gravljus.

Foto: Sara Nilsson