Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik

Musiken är en del av Svenska kyrkans uppdrag, det glada budskapet, evangeliet.

Genom musikens språk berörs vi som människor i alla livets situationer. Det kan handla om jubel och lovsång likaväl som stillhet, eftertanke och reflektion i såväl stunder av glädje som vid sorg och när livet behöver stanna till för en stund.

I vår församling söker vi efter former för att fördjupa trons budskap till människor i vår tid. Detta kan ske genom musik  av de stora klassiska tonsättarna, men också genom relativt nyskriven musik. Vi hoppas att vi i vårt musikutbud vid gudstjänster och andra samlingar kan vara till stöd, glädje, uppmuntran och hopp liksom tro. På fliken Körer och band kan du läsa mer om de olika körerna.

I församlingen har vi fem musiker: Lennart Bengts, organist med särskilt ansvar för Hedemora kyrka, Anders Lindström, kantor med särskilt ansvar för Vikmanshyttan och Majt Bengts, kantor med särskilt ansvar för Garpenberg, Birgitta Törnros, kantor med särskilt ansvar för Husby, samt Sven Holger Rosenvinge, musikterapeut, som leder Alla-kan-kören, Musik utan Gränser och husbandet.


Välkommen att ta del av församlingens musikverksamhet!
”Lovsjung vår Gud med sång, Prisa honom med strängaspel
och tamburin, trumpet och flöjt.” (ord Ur Psaltaren)

Lunchmusik

Lunchmusik har vi en gång/månad i Hedemora kyrka. Första tisdagen i månaden februari-maj, samt september-december , spelar huvudsakligen kyrkomusiker Lennart Bengts musik, mest på orgel. Lunchmusiken börjar 12.20, och 11.30 inleds den, för den som önskar, med sopplunch i kyrkan. (Självkostnadspris, 40 kronor)