Foto: Jim Elfström

Musik

Musiken är en del av Svenska kyrkans uppdrag, det glada budskapet, evangeliet.

Genom musikens språk berörs vi som människor i alla livets situationer. Det kan handla om jubel och lovsång likaväl som stillhet, eftertanke och reflektion i såväl stunder av glädje som vid sorg och när livet behöver stanna till för en stund.

I vår församling söker vi efter former för att fördjupa trons budskap till människor i vår tid. Detta kan ske genom musik  av de stora klassiska tonsättarna, men också genom relativt nyskriven musik. Vi hoppas att vi i vårt musikutbud vid gudstjänster och andra samlingar kan vara till stöd, glädje, uppmuntran och hopp liksom tro. Här kan du läsa mer om de olika körerna.

Lunchmusik

Lunchmusik har vi första tisdagen varje månad i Hedemora kyrka (feb-maj och sept-dec). Lunchmusiken börjar kl 12.20 men från kl 11.30 kan du äta sopplunch i kyrkan till självkostnadspris (40 kronor).

 

”Lovsjung vår Gud med sång, Prisa honom med strängaspel
och tamburin, trumpet och flöjt.” (ord Ur Psaltaren)