Lediga tjänster

Välkommen hit att bidra med ditt kyrkohjärta!

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling är en folkkyrka i ordets mest positiva mening. Här räknar man med kyrkan. Församlingen har 9.450 kyrkotillhöriga och 47 anställda, 6 kyrkor och 2 kapell. Församlingen har en mångfacetterad musikverksamhet med 4 musiktjänster och 6 körer.

Just nu har vi inga lediga tjänster.