Lediga tjänster

Välkommen hit att bidra med ditt kyrkohjärta!

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling är en folkkyrka i ordets mest positiva mening. Här räknar man med kyrkan. Församlingen har 9.400 kyrkotillhöriga och 39 anställda, 6 kyrkor och 2 kapell. Församlingen har en mångfacetterad musikverksamhet med 4 musiktjänster och 6 körer och en ambitiös barn och ungdomsverksamhet.

Just nu finns inga lediga tjänster.