Långshyttans kyrkogård

1928 invigdes Långshyttans klockstapel som det första tecknet på bygdens längtan efter en egen kyrka. Kyrkan stod, 24 år senare, klar 1952 och ligger ungefär en kilometer från kyrkogården.

Klockstapeln är mycket vacker, uppförd i timmer, täckt med faluröda fjäll och har tjärade luckor och tjärat spåntak. Utsikten från klockstapeln är mycket vacker ut över sjön Lången och klockorna hörs vida omkring över bygden.

Inne på kyrkogården ligger gravkapellet, som även det invigdes 1928. Både kapellet och klockstapeln är ritade av byggnadsrådet Ragnar Hjort.

Den första begravningen skedde i december 1928 och gravstenen är numera Kulturminnesmärkt.

 

Uppe på höjden, strax nedanför klockstapeln, ligger minneslunden vackert belägen. 1989 skedde de första gravsättningarna i minneslunden.

1999 stod det nya området med askgravplatser färdigt. Här upplåts gravplatser med utrymme för två urnor. Platsen märks ut med en namnplatta i brons som man beställer genom kyrkogårdsförvaltningen.

Till vänster innanför stora ingången finns det sk varvet. Det är gravplatser för de som inte ville eller hade möjlighet att köpa sig en större gravplats och här gravsatte man ”för varv”, dvs nästa plats i raden. Varvet i Långshyttan är välbevarat med många av gravvårdarna sparade. På sommaren planterar personalen sommarblommor, framförallt dahlior, mellan gravvårdarna, vilket ger en färgsprakande blomprakt.