Kyrkogårdsförvaltningen

Kontakt för kyrkogårdar i hela församlingen

Öppettider kyrkogårdsexpeditionen:
Måndag 10.00-12.00 och 13.00-16.00
Tisdag 10.00-12.00 och 13.00-16.00 
Onsdag 13.00-16.00
Torsdag 10.00-12.00 och 13.00-16.00
Fredag 10.00-12.00.

Besöksadress: Hällavägen 4, 776 30 Hedemora

Telefon: 0225-25 70 60

Mail: hedemora.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Bevattningsförbud

Bevattningsförbud införs i Nordansjö, Smedby, Stjärnsund, Garpenberg, Intrånget, Vikbyn och Grådö från den 1 juni till den 30 september 2022.

Se information på Hedemora Energis hemsida här.

Våra kyrkogårdar på berörda orter bevattnas av älv- eller sjövatten och påverkas inte av bevattningsförbudet.

SOMMAR PÅ KYRKOGÅRDEN

Under sommarsäsongen har vi önskemål om att konstgjorda blommor inte används att pryda gravarna med. Föremål i glas får heller inte ställas på gravplatsen då de utgör en fara för kyrkogårdens personal och besökare då de kan splittras och åsamka skada när vi klipper och trimmar gräset runt gravplatserna.