Kyrkogårdsförvaltningen

Kontakt för kyrkogårdar i hela församlingen

Öppettider kyrkogårdsexpeditionen:
Måndag 10.00-12.00 och 13.00-16.00
Tisdag 10.00-12.00 och 13.00-16.00 
Onsdag 13.00-16.00
Torsdag 10.00-12.00 och 13.00-16.00
Fredag 10.00-12.00.

Besöksadress: Hällavägen 4, 776 30 Hedemora

Telefon: 0225-25 70 60

Mail: hedemora.kyrkogard@svenskakyrkan.se

SOMMAR PÅ KYRKOGÅRDEN

Under sommarsäsongen har vi önskemål om att konstgjorda blommor inte används att pryda gravarna med. Föremål i glas får heller inte ställas på gravplatsen då de utgör en fara för kyrkogårdens personal och besökare då de kan splittras och åsamka skada när vi klipper och trimmar gräset runt gravplatserna.

Rengöring av gravsten

En stenduva på en mossig gravsten.

Rengöring av gravsten

Här listar vi några tips på hur man rengör en gravsten.

Begravning

Mötet med döden är en av människans svåraste livskriser och väcker ofta många frågor. Sorgen är alltid personlig, men det är vanligt att reagera med saknad, ilska och uppgivenhet.

Närbild på en gravdekoration: en ängel kramar om en sten.

Gravsättning av urna eller aska

Det finns inga egentliga regler för hur en gravsättning av urna eller aska ska gå till, det är ganska fritt att själva utforma. Här beskriver vi hur de vanligaste sätten är och hur det kan gå till.

Olika gravformer

Kistgrav, urngrav, askgravplats, minneslund. Dessa olika gravformer finns på alla våra kyrkogårdar, men vad är skillnaden?