Meny

Kör och musik

Vi har många möjligheter om du vill sjunga eller spela!

Garpenbergskören

Garpenbergskören är en lokal kör med blandad repertoar. Kören sjunger främst vid gudstjänster i Garpenbergs kyrka, men ibland också vid andra evenemang i bygden.

Kören övar torsdagar kl. 19-21 i Garpenbergs församlingshem.

Körledare är Majt Bengts, kantor, och hon nås via
0225-25 70 22 eller e-post majt.bengts@svenskakyrkan.se   

 
Hedemora kyrkokör

Hedemora kyrkokör är en blandad vuxenkör som sjunger vid gudstjänster i våra kyrkor, mest i Hedemora kyrka. Kören är öppen för alla som vill sjunga.

Enkel provsjungning tillämpas. Att kunna läsa noter är meriterande men inget krav.

Kören övar torsdagar kl. 19-21 i S:t Paulusgården.

Körledare är Lennart Bengts, organist, och han nås via
0225-25 70 21 eller e-post lennart.bengts@svenskakyrkan.se

 
HusbykörEN

Kyrkokören i Husby är en fyrstämmig kör, som sjunger mest på gudstjänster i våra kyrkor, men också vid valborgsbrasor. Vi välkomnar gärna nya sångare till kören!

Kören övar på tisdagar kl. 18.30-20.30, omväxlande i Stjärnsund, Husby och Långshyttan. 

Körledare är Terhi Aho, kantor, och hon nås via telefon 0225-257025 eller terhi.aho@svenskakyrkan.se

 

Sonorakören

Sonorakören är en kör som sjunger pop, rock och gospel. Det är en kör som kombinerar social samvaro med körsång. Kören sjunger några gånger per termin
i församlingens gudstjänster, t ex vid sinnesrogudstjänster.

Kören övar onsdagar kl. 19.00-21.00 i S:t Paulusgården.

Körledare är Emma Lindgren och Majt Bengts.

Majt Bengts nås via 0225-25 70 22 eller e-post majt.bengts@svenskakyrkan.se  

 
Alla-kan-kören

Alla-kan-kören är riktad till personer med funktionsvariationer, huvudsakligen neuro-psykiatriska funktionsnedsättningar. Här tränar vi samverkan kring musiken, och målet är att skapa gemenskap och låta varje person utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Alla-kan-kören är tätt knuten till Husbandet som medverkar vid övningar och
olika framträdanden.

Kören övar måndagar kl. 17-19 i S:t Paulusgården.

Körledare är Sven-Holger Rosenvinge, musikterapeut, som nås via
0225-25 70 24 eller e-post sven.holger.rosenvinge@svenskakyrkan.se 

 

Husbandet

Husbandet spelar nästan all sorts musik, och har ingen begränsning vad gäller möjliga instrument. Husbandet är ibland en del av Alla-kan-kören,
men medverkar också vid andra begivenheter, framförallt sinnesrogudstjänster
och andra musikgudstjänster.

Ensembleledare är Sven Holger Rosenvinge, musikterapeut, som nås via
0225-25 70 24 eller e-post sven.holger.rosenvinge@svenskakyrkan.se 

 
Musik utan gränser

Musik utan gränser är en mötesplats där musiker - erfarna och oerfarna - spelar tillsammans. Här finns möjlighet att utveckla sin musikförmåga, knyta kontakter, samt utmana sig själv. Alla instrument och musiksmaker är välkomna.

Musik utan gränser övar onsdagar kl. 17-19 i S:t Paulusgården.

Ledare är Sven Holger Rosenvinge, musikterapeut, som nås via
0225-25 70 24 eller e-post sven.holger.rosenvinge@svenskakyrkan.se 

Vi har även tre barnkörer som du kan läsa mer om här