Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kör och musik

Det finns många möjligheter för dig som vill sjunga eller spela!

Barn- och ungdomskörer

Lär mer om kör för barn och unga här.

Körerna startar under februari!
Varmt välkomna att kontakta körledare för mer information. 

Garpenbergskören

Garpenbergskören är en lokal kör med blandad repertoar. Kören sjunger främst vid gudstjänster i Garpenbergs kyrka, men ibland också vid andra evenemang i bygden.


Kören övar torsdagar kl. 18. 30 -20.30 i Garpenbergs församlingshem.   

Hedemora kyrkokör

Hedemora kyrkokör är en blandad vuxenkör som sjunger vid gudstjänster i våra kyrkor, mest i Hedemora kyrka. Kören är öppen för alla som vill sjunga.
Enkel provsjungning tillämpas. Att kunna läsa noter är meriterande men inget krav.


Kören övar torsdagar kl. 18.30-20.30 i S:t Paulusgården.

Husbykören

Kyrkokören i Husby är en fyrstämmig kör, som sjunger mest på gudstjänster i våra kyrkor, men också vid valborgsbrasor. 


Kören övar på torsdagar kl. 18.30-20.30, i Stjärnsunds församlingshem. 

Sonorakören

Sonorakören är en kör som sjunger pop, rock och gospel. Det är en kör som kombinerar social samvaro med körsång. Kören sjunger några gånger per termin 
i församlingens gudstjänster, t ex vid sinnesrogudstjänster.


Kören övar onsdagar kl. 19.00-21.00 i S:t Paulusgården.
Körledare är Emma Lindgren och Majt Bengts.

Alla-kan-kören

Alla-kan-kören är riktad till personer med funktionsvariationer, huvudsakligen neuro-psykiatriska funktionsnedsättningar. Fokus är samverkan kring musiken med målet att skapa gemenskap och låta varje person utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Alla-kan-kören är tätt knuten till Husbandet som medverkar vid övningar och
olika framträdanden.


Ingen föranmälan behövs.
Kören övar måndagar kl. 17-18.30 i S:t Paulusgården.

Husbandet

Husbandet spelar nästan all sorts musik, och har ingen begränsning vad gäller möjliga instrument. Husbandet är ibland en del av Alla-kan-kören, 
men medverkar också vid andra begivenheter, framförallt sinnesrogudstjänster 
och andra musikgudstjänster.

Musik-utan-gränser

Onsdagarna kommer att fyllas av olika musikkurser så som Gitarrkurser, tema-körer, ljudproduktions-kurser.

Onsdagar kl 17:00-19:00. Plats: Replokalen samt Ceciliasalen, S:t Paulusgården. Alla kan vara med kontakta Sven-Holger för mer information.