Kör och musik

Vi har många möjligheter om du vill sjunga eller spela!

barnkörer

Våra barnkörer kan du läsa mer om här

Garpenbergskören

Garpenbergskören är en lokal kör med blandad repertoar. Kören sjunger främst vid gudstjänster i Garpenbergs kyrka, men ibland också vid andra evenemang i bygden.

Kören övar torsdagar kl. 19-21 i Garpenbergs församlingshem.

Körledare är Majt Bengts, kantor, och hon nås via
0225-25 70 22 eller e-post majt.bengts@svenskakyrkan.se   

 
Hedemora kyrkokör

Hedemora kyrkokör är en blandad vuxenkör som sjunger vid gudstjänster i våra kyrkor, mest i Hedemora kyrka. Kören är öppen för alla som vill sjunga.

Enkel provsjungning tillämpas. Att kunna läsa noter är meriterande men inget krav.

Kören övar torsdagar kl. 19-21 i S:t Paulusgården.

Körledare är Lennart Bengts, organist, och han nås via
0225-25 70 21 eller e-post lennart.bengts@svenskakyrkan.se

 
HusbykörEN

Kyrkokören i Husby är en fyrstämmig kör, som sjunger mest på gudstjänster i våra kyrkor, men också vid valborgsbrasor. Vi välkomnar gärna nya sångare till kören!

Kören övar på tisdagar kl. 18.30-20.30, omväxlande i Stjärnsund, Husby och Långshyttan. 

Körledare är Terhi Aho, kantor, och hon nås via telefon 0225-257025 eller terhi.aho@svenskakyrkan.se

 

Sonorakören

Sonorakören är en kör som sjunger pop, rock och gospel. Det är en kör som kombinerar social samvaro med körsång. Kören sjunger några gånger per termin
i församlingens gudstjänster, t ex vid sinnesrogudstjänster.

Kören övar onsdagar kl. 19.00-21.00 i S:t Paulusgården.

Körledare är Emma Lindgren och Majt Bengts.

Majt Bengts nås via 0225-25 70 22 eller e-post majt.bengts@svenskakyrkan.se  

 
Alla-kan-kören

Alla-kan-kören är riktad till personer med funktionsvariationer, huvudsakligen neuro-psykiatriska funktionsnedsättningar. Här tränar vi samverkan kring musiken, och målet är att skapa gemenskap och låta varje person utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Alla-kan-kören är tätt knuten till Husbandet som medverkar vid övningar och
olika framträdanden.

Kören övar måndagar kl. 17-19 i S:t Paulusgården.

Körledare är Sven-Holger Rosenvinge, musikterapeut, som nås via
0225-25 70 24 eller e-post sven.holger.rosenvinge@svenskakyrkan.se 

 

Husbandet

Husbandet spelar nästan all sorts musik, och har ingen begränsning vad gäller möjliga instrument. Husbandet är ibland en del av Alla-kan-kören,
men medverkar också vid andra begivenheter, framförallt sinnesrogudstjänster
och andra musikgudstjänster.

Ensembleledare är Sven Holger Rosenvinge, musikterapeut, som nås via
0225-25 70 24 eller e-post sven.holger.rosenvinge@svenskakyrkan.se 

 
Musik utan gränser

Musik utan gränser är en mötesplats där musiker - erfarna och oerfarna - spelar tillsammans. Här finns möjlighet att utveckla sin musikförmåga, knyta kontakter, samt utmana sig själv. Alla instrument och musiksmaker är välkomna.

Musik utan gränser övar onsdagar kl. 17-19 i S:t Paulusgården.

Ledare är Sven Holger Rosenvinge, musikterapeut, som nås via
0225-25 70 24 eller e-post sven.holger.rosenvinge@svenskakyrkan.se