Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kör och musik

Vi har många möjligheter för dig som vill sjunga eller spela!

Barn- och ungdomskörer

Lär mer om kör för barn och unga här.

Garpenbergskören

Garpenbergskören är en lokal kör med blandad repertoar. Kören sjunger främst vid gudstjänster i Garpenbergs kyrka, men ibland också vid andra evenemang i bygden.

Kören övar torsdagar kl. 19-21 i Garpenbergs församlingshem.   

Hedemora kyrkokör

Hedemora kyrkokör är en blandad vuxenkör som sjunger vid gudstjänster i våra kyrkor, mest i Hedemora kyrka. Kören är öppen för alla som vill sjunga.
Enkel provsjungning tillämpas. Att kunna läsa noter är meriterande men inget krav.

Kören övar torsdagar kl. 19-21 i S:t Paulusgården.

Husbykören

Kyrkokören i Husby är en fyrstämmig kör, som sjunger mest på gudstjänster i våra kyrkor, men också vid valborgsbrasor. Vi välkomnar gärna nya sångare till kören!

Kören övar på torsdagar kl. 18.30-20.30, i Långshyttans församlingshem. 

Sonorakören

Sonorakören är en kör som sjunger pop, rock och gospel. Det är en kör som kombinerar social samvaro med körsång. Kören sjunger några gånger per termin 
i församlingens gudstjänster, t ex vid sinnesrogudstjänster.

Kören övar onsdagar kl. 19.00-21.00 i S:t Paulusgården.

Körledare är Emma Lindgren och Majt Bengts.

Alla-kan-kören

Alla-kan-kören är riktad till personer med funktionsvariationer, huvudsakligen neuro-psykiatriska funktionsnedsättningar. Här tränar vi samverkan kring musiken, och målet är att skapa gemenskap och låta varje person utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Alla-kan-kören är tätt knuten till Husbandet som medverkar vid övningar och
olika framträdanden.

Kören övar måndagar kl. 17-18.30 i S:t Paulusgården.

Husbandet

Husbandet spelar nästan all sorts musik, och har ingen begränsning vad gäller möjliga instrument. Husbandet är ibland en del av Alla-kan-kören, 
men medverkar också vid andra begivenheter, framförallt sinnesrogudstjänster 
och andra musikgudstjänster.