Husby kyrkogård

Vackert beläget vi kanten av Dalälven ligger Husby kyrkogård. Kyrkan har anor från slutet av 1100-talet och är kanske Dalarnas äldsta. Sin nuvarnade utformning fick den vid en stor om- och tillbyggnad 1779-1782.

Hösten 2013 invigdes askgravplatsen på Husby kyrkogård. Gravstenarna är försedda med en namnplatta som beställs via kyrkogårdsförvaltningen.

Minneslunden finns centralt belägen på kyrkogården och där finns en damm och grönskande växter. Besökare kan sätta sig en stund på någon av bänkarna och möjligheten att tända ljus eller lämna en vas med snittblommor finns.