Husby kyrka

Husby kyrka vid Dalälven är kanske Dalarnas äldsta kyrka. Den härstammar troligen från slutet av 1100-talet. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende vid en kraftig ombyggnad 1779-82.

Här finns flera intressanta inventarier, bl.a. en senmedeltida Mariaskulptur, och en rik textilskatt.

Kyrkan har två stora läktarorglar  och en helt unik orgel byggd av Söderström 1783. Den äldsta orgeln är efter en omfattande restaurering 2009 - 2011 åter  i bruk.

I den gamla sakristian i Husby kyrka finner vi idag "Lillkyrkan". Ett rum där man kommer varandra litet närmare vid mindre gudstjänster. 

Kyrkan rymmer ca 400 sittande besökare.