Husby kyrka

Husby kyrka vid Dalälven är kanske Dalarnas äldsta kyrka. Den härstammar troligen från slutet av 1100-talet. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende vid en kraftig ombyggnad 1779-82.

Flera intressanta inventarier, bl.a. en senmedeltida Mariaskulptur, och en rik textilskatt.

Kyrkan har två stora läktarorglar.

En byggd av Åkerman och Lund på 1930-talet, och en helt unik orgel byggd av Söderström 1783. Den äldsta orgeln är efter en omfattande restaurering 2009 - 2011 åter klar att tas i bruk.

Kyrkan restaurerades av arkitekt SAR Jerk Alton 1987-88.

 

I den gamla sakristian i Husby kyrka finner vi idag "Lillkyrkan".

De gamla vackra valvbågarna sträcker sig över ett av kyrkans vackraste rum. Ett rum där man kommer varandra litet närmare vid mindre gudstjänster.