Hedemora kyrkogård

Hedemora kyrkogård, som är cirka 100 000 kvadratmeter stor, är ett lummigt område som inbjuder till lugna promenader. Fågelsången är intensiv på försommaren och du kan se spår efter både harar och rådjur samt följa naturens skiftningar hela året.

Den första kyrkan sägs vara anlagd på platsen under 1200-talet och sedan dess har begravningar skett på området. De tre gravmonumenten som finns i närheten av kyrkan är från 1700-talet, och det finns även ett fåtal gravar kvar sedan den tiden, men huvudsakligen är gravarna från tidigt 1900-tal och framåt. Här anlades också vår första minneslund 1981.

Foto: Sara Nilsson

I slutet av 1800-talet utvidgades kyrkogården söderut och området kring kapellet togs i bruk. Själva kapellet uppfördes omkring 1902. Under åren då ”Spanska sjukan” härjade, begravdes offren på det här området i de gräsytor som finns. En informationsskylt om detta har placerats utanför kapellet. Dessa begravningar finns inte registrerade hos oss, men dödsfallen finns naturligtvis i Död- och begravningsböckerna på Landsarkivet i Uppsala.

Foto: Sara Nilsson

Redan omkring 1920 fortsatte utvidgningen ner mot Hälla gård. I mitten av detta område finns en pampig ek som ger området dess karaktär. Tillsammans med vanliga gravplatser finns här på området också de s k ”varven” där gravar erbjöds dem som inte ville eller kunde köpa en gravplats. Där ligger gravarna tätt, många är omarkerade, övriga har små enkla stenar eller kors.

Under perioden 1945-1950 anlades ”Hoppets kyrkogård” som ligger ytterligare något söderut. Det området har den tidens utseende, med ungefär lika stora gravstenar i strikta kvarter och rader. Där finns en staty skapad av skulptören Arvid Backlund. 

Foto: Anna Bergqvist

1987 anlades ”Maria kyrkogård”, närmast vårdcentralen och hela vägen österut bakom kyrkogårdsförvaltningens lokaler. Här finns kistgravar, urngravar, en minneslund samt askgravarplatser.

Foto: Anna Bergqvist

Sedan några år har sommarpersonalen successivt börjat plantera perenna växter i rabatterna. Dessa tillsammans med sommarblommorna och gravplanteringarna ger en ljuvlig blomsterfägring att njuta av.

 

På informationstavlan innanför kyrkporten finns lite information om några kända personer som finns gravsatta på Hedemora kyrkogård och en karta där deras gravar markerats. Kartan finns att köpa på kyrkogårdsexpeditionen.

2018 gjordes en Kulturhistorisk inventering över Hedemora kyrkogård tillsammans med Dalarnas Museum. Ett häfte med den antikvariska rapporten med bilder och texter om kyrkogården kommer finnas till försäljning hos kyrkogårdsexpeditionen, så snart den är sammanställd. Det går även bra att beställa den via mail eller telefon. 

Pris: 150 kr

Foto: Anna Bergqvist