Hedemora Kyrka
Foto: Västerås stift

Hedemora kyrka

Hedemora kyrka har rötter ner i 1200-talet. Rummet har förändrats genom tiderna, men idag bjuds du en stor och ljus kyrka där det går att skapa intima rum för den lilla gudstjänsten men också med flera hundra. Här ryms ca 600 sittande gäster.