Gröna och gula skyltar vid gravplatser

Kyrkogårdsförvaltningen är skyldiga att hålla ett gravregister över alla pågående gravrätter och  arbetar kontinuerligt med att uppdatera dessa.

Sitter det en grön skylt på er grav eller på en grav ni känner till så saknar förvaltningen gravrättsinnehavare eller så är en gammal adress registrerad. Förvaltningen ber er därför inkomma med rätt information.

En gul skylt på en gravplats betyder att den är återlämnad till förvaltningen av gravrättsinnehavaren eller att förvaltningen inte hittat någon anhörig som vill eller kan vara gravrättinnehavare. Gravstenen sparas på plats i två år innan den monteras bort.