Gravstenssäkerhetskontroll

Under sommaren 2017 så startade ett arbete med att säkerhetstesta gravstenar på  kyrkogårdarna i församlingen.

Stenen dragtestas samt kontrolleras så att säkerhetsdubbar är monterade. (enligt 7 kap. 30§ begravningslagen). 

Gravstenarna provtrycks och ska klara 35 kg tryck från två håll (Centrala gravvårdskommitténs normer, CGK). 

Om en gravsten inte klarar testet så kommer gravrättsinnehavaren att få ett brev där hen informeras om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Anledningen till dessa åtgärder är att minska risken att få en gravsten över sig. Det finns även risk att gravstenen ramlar och blir skadad eller spricker.

De stenar som inte har klarat belastningskraven får en provisorisk säkring.

Tidsplan för säkerhetstest:

Hedemora 2017 och 2018

Garpenberg 2018

Stjärnsund 2018

Långshyttan 2018 och 2019

Husby 2019 och 2020

 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

0225-25 70 60