Gravstenssäkerhetskontroll

Under sommaren 2017 så startade vi ett arbete med att säkerhetstesta gravstenar på våra kyrkogårdar i församlingen.

Vi dragtestar stenen samt kontrollerar om din sten har säkerhetsdubbar monterade. (enligt 7 kap. 30§ begravningslagen). 

Gravstenarna provtrycks och ska klara 35 kg tryck från två håll (Centrala gravvårdskommitténs normer, CGK). Det skall även vara 2 rostfria dubbar monterade.

Om en gravsten inte klarar testet så kommer gravrättsinnehavaren att få ett brev där vi informerar om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Anledningen till dessa åtgärder är att man kan riskera att få en gravsten över sig och skadas. Det finns även risk att gravstenen ramlar och blir skadad eller spricker.

De stenar som inte har klarat belastningskraven får en provisorisk säkring.

Tidsplan för säkerhetstest:

Hedemora 2017 och 2018

Garpenberg 2018

Stjärnsund 2018

Långshyttan 2018 och 2019

Husby 2019 och 2020

 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen

0225-25 70 60