Närbild på en gravdekoration: en ängel kramar om en sten.
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Gravsättning av urna eller aska

Det finns inga egentliga regler för hur en gravsättning av urna eller aska ska gå till, det är ganska fritt att själva utforma. Här beskriver vi hur de vanligaste sätten är och hur det kan gå till.

Några veckor efter begravningen så är kremeringen utförd och urnan eller askan är tillbaka hos kyrkogårdsförvaltningen. 

Kyrkogårdsförvaltningen skickar ut ett brev till anhöriga som informerar om att urnan/askan är tillbaka och hur man går tillväga för att boka en gravsättning.

Gravsättning på någon av församlingens kyrkogårdar

Bokning av gravsättning på någon av församlingens kyrkogårdar sker genom kontakt med kyrkogårdsexpeditionen, kontaktuppgifter hittar du här.

Gravsättning kan ske antingen i en befintlig gravplats eller om en ny gravplats ska väljas ut. Det bestämmer anhöriga, kyrkogårdsförvaltningen hjälper till med stöd och råd. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att boka tid om att se ut en ny gravplats om så önskas.

När man bokar tid för gravsättning

Antingen ringer man kyrkogårdsförvaltningen eller så kommer man in på kyrkogårdsexpeditionen och bokar tid. 

Tider för gravsättning av urna eller aska är torsdagar 14.20 eller 15.00 och fredagar 14.20 eller 15.00.

Det man pratar om under beställningen är på vilken kyrkogård och i vilken grav ska gravsättningen ska ske.

Vart träffar man vaktmästaren och hur ser det ut när man kommer?

Vill anhöriga ha präst med eller vill de sköta gravsättningen själva?

Önskas klockringning under tiden man går till graven och under nedsänkningen?

Önskar man att vaktmästaren följer med till graven eller att denne avvaktar i bakgrunden?

Vill anhöriga ha hjälp av vaktmästaren med nedsänkningen av urnan eller askan?

Vid gravsättning i askgravplats så finns askan i en fin linnepåse, om man önskar så kan man få bära linnepåsen med askan i en av våra låneurnor ut till graven. Bilder på linnepåsen och låneurnorna finns längre ner på sidan.

Vad händer efteråt?

Kyrkogårdsvaktmästarna är diskret i närheten under en gravsättning och håller koll på när anhöriga är klara och börjar dra sig bort från graven. När anhöriga har gått så kommer personalen och återfyller jorden i graven och lägger på grästuvan, jämnar till och städar upp.

Några dagar efter gravsättningen så kommer den som är gravrättsinnehavare få ett gravbrev hemskickat som bevis på att gravsättningen är utförd.

Gravsättning i minneslund

Om askan ska gravsättas i minneslund så får anhöriga inte vara med och inte i förväg veta när det ska ske.

Under vintern så gravsätter vi inte askor och urnor, då får anhöriga ett meddelande om att askan är tillbaka från krematoriet och finns i vårt bisättningshus i väntan på att tjälen släpper.

Innan askan kan gravsättas måste anhöriga skriva på ett medgivande om gravsättning i minneslund, en sådan blankett finns här.

När askan har gravsatts så skickar kyrkogårdsförvaltningen ut ett minnesblad till den som beställt gravsättningen, här är ett exempel på hur det kan se ut.

Gravsättning på annan kyrkogård än församlingens

Om urnan eller askan ska gravsättas hos en annan kyrkogård på en annan ort, så kan man ofta boka transport av urnan/askan via den begravningsbyrå som hade hand om begravningen.

Som anhörig får man även välja att transportera urnan/askan själv. Då kontaktar man kyrkogårdsförvaltningen på den ort där gravsättningen ska ske och bokar tid för gravsättning eller avlämning av urnan/askan. Därefter kontaktar man kyrkogårdsförvaltningen här och bokar tid för upphämtning av urnan/askan. Transport ska ske skyndsamt mellan avsändande förvaltning och mottagande förvaltning, dvs avhämtning och inlämning ska ske samma dag. 

När man möter upp kyrkogårdsvaktmästaren för att hämta urnan/askan så får man legitimera sig, skriva under en utlämningskvittens och får med sig ett mottagningskvitto som ska lämnas tillsammans med urnan/askan hos mottagande förvaltning.

Sprida aska

Önskar man sprida askan på annan plats än en begravningsplats så måste man ansöka om tillstånd till detta hos länsstyrelsen. Information kring det hittar man här: Sprida ut aska - Länsstyrelsen Dalarna

Sedan bokar man tid hos kyrkogårdsförvaltningen för utlämning av askan i så nära anslutning till spridningstillfället som möjligt. När man möter upp kyrkogårdsvaktmästaren för att hämta askan får man legitimera sig och skriva under ett utlämningskvitto, en kopia på tillståndet för spridning från länsstyrelsen ska lämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Det gravsättningsintyg som ska skickas till Skatteverket får man med sig och vaktmästaren instruerar hur det ska fyllas i.

Askpåse i linne
Låneurna Ek
Låneurna svart
Låneurna grön
Låneurna grå