Foto: Stefan Thelin

Garpenbergs kyrka

Garpenbergs kyrka, ligger på åsen och är en Jugendkyrka  från 1700-talet.  Speciellt i Garpenberg är de höga röda bänkarna och den stora Kristusstatyn på altaret. Kyrkan rymmer ca 250 sittande gäster.