Foto: Anna Bergqvist

Garpenbergs kyrkogård

Garpenbergs kyrka invigdes 1786. Före denna kyrka, fanns en träkyrka på samma plats, byggd 1607, som brann ner 1784. Vi kan alltså anta att kyrkogården har varit i bruk sedan 1600-talets början. Kyrkogården präglas av gruvdriften och stora pampiga stenar till minne av mäktiga gruvmän blandas med enkla minnesmärken över ”vanliga” arbetare.

Den mest utmärkande gravplatsen är Stockenströmska graven, som uppfördes av bergsrådet Salomon von Stockenström. Fram till 1890 fanns ett vackert gravkor över denna familjegrav. Sedan den sista ättlingen av släkten var gravsatt skulle koret rivas enligt ett förordnande från Stockenström. Nu omges kullen av ett järnstaket tillverkat i Åkers Styckebruk. Staketet och vapenskölden restaurerades 2010. Vid Stockenströmska graven firas gudstjänst varje år på Mors dag, med temat ”Mors minne”.

Foto: Anna Bergqvist

Under kyrkogården finns ett 50 meter långt gruvschakt, kallat ”Stollen” eller ”Carls stoll”. Det finns uppgifter om att Garpenbergs Bruk bröt koppar under kyrkan på 1700-talet. Schaktet fylldes igen 1902. Under andra världskriget iordningsställdes den yttre delen som skyddsrum för skolbarnen, tvärs över vägen.

För ett antal år sedan tog Garpenbergs Hembygdsförening initiativ till att gräva upp gruvgången på nytt. Det har resonerats en del om Stollens framtid. I samarbete med Boliden kommer åtgärder att vidtas för att på ett säkert sätt bevara den för framtiden.

Foto: Anna Bergqvist

Kyrkogården sammanbinder historiska händelser med nutid. Som på de flesta kyrkogårdar har nya gravskick vuxit fram och 1997 invigdes en minneslund.

År 2005 byggdes den första delen med askgravar. En ny del invigdes 2012 och har tagits i bruk.

Foto: Anna Bergqvist

2016 gjordes en Kulturhistorisk inventering över Garpenbergs kyrkogård tillsammans med Dalarnas Museum. Ett häfte med den antikvariska rapporten med bilder och texter om kyrkogården finns till försäljning hos kyrkogårdsexpeditionen. Det går även bra att beställa den via mail eller telefon. 

Pris: 150 kr