Garpenbergs Gruvkapell

Garpenbergs gruvkapell från tidigt 1600-tal är det enda gruvkapell i Sverige ovan jord som fortfarande är aktivt. Det är enkelt inrett i grått, med rött tegelgolv, och rymmer ca 40-50 sittande gäster. Dop och vigslar kan endast bokas under sommarhalvåret här, pga att kapellet i nuläget saknar el.