Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Friagården

En mötesplats för alla

Friaverksamheten riktar sig till dig som;

· Vill träffa människor i olika åldrar

· Ibland tycker att ensamheten är påfrestande

· Önskar ha en medmänniska att prata med

· Söker en tro, kristen eller annan och behöver någon att dela detta med

· Bara vill komma in på en fika

Friaverksamheten innehar en särskild kompetens inom beroendeproblematikområdet. Denna del av verksamheten riktar sig till dig som;

· Är i ett missbruk men har en önskan att förändra din situation

· Vill skaffa kunskap om hur man bryter ett beroende

· Vill veta mer om anhörigproblematik

Friaverksamheten och Friagården tillämpar nolltolerans gällande drog– och alkoholpåverkan med hänsyn till övriga gäster.

Öppettider och besöksadress

Öppettider:

Måndag: 8.00-15.00

Tisdag: 8.00-14.00, 16.30-19.45

Onsdag: 8.00-15.00

Torsdag: 8.00-15.00

Fredag: 8.00-12.00

 

Besöksadress:

Sturegatan 15

0225-13909

E-post: hedemora.friagarden@svenskakyrkan.se

 

Vi som jobbar här:

Eva Andersson-Sten

Maria Jacobsson