Frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som brukar dyka upp. 

Frågorna fylls på allteftersom vi får in dem.

Har du någon fråga som inte besvarats här? Skicka ett mejl till oss så ska vi besvara så fort vi kan.