Föreskrifter Askgravplatser

Föreskrifter för askgravar
 

Askgrav är en mellanform till minneslund och vanlig urngrav.

Området är en meditativ plats med kollektiv karaktär, där var grav får markeras.

Askgravarna upplåtes med gravrätt på 25 år.

Varje grav har plats för två askor eller urnor. Gravarna får markeras med namnplattor av brons som monteras på granitramarna.

Kyrkogårdsförvaltningen förmedlar beställning av namnplattan och monterar den.

Kyrkogårdsförvaltningen utför jordsättning av aska under värdiga former.

Askan gravsättes utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material, en linnepåse som förvaltningen står för.

Det finns även möjlighet att närvara vid jordsättningen, då bokar man tid som en urnnedsättning genom pastorsexpeditionen.

Uppklädd personal finns tillgänglig.

Besökare får smycka med snittblommor i vas och ljus i gravlykta vintertid, i den upphöjda planteringsytan vid respektive grav.

För smyckande med påsklilja i kruka till våren och ljung i kruka till hösten används de hållare som finns tillgängliga vid askgravplatserna.

Planteringar och gemensamma ytor sköts av kyrkogårdens personal.

Övrig smyckning är inte tillåtet.

Har personalen tagit hand om något som förvarats på gravplatsen så finns det att hämta vid kyrkogårdens lokaler.