Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling Besöks- och postadress: Kyrkogatan 20, 77630 Hedemora Telefon: +46(225)257000 E-post till Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop - Vigsel - Begravning

Vid livets stora händelser, dop, vigsel och begravning vill Svenska kyrkan finnas med.

 

Välkommen till våra kyrkor i glädje och i sorg, för stunder av stillhet eller stor fest.

Hedemora kyrka har rötter ner i 1200-talet. Rummet har förändrats genom tiderna, men idag bjuds du en stor och ljus kyrka där det går att skapa intima rum för den lilla gudstjänsten men också med flera hundra. Här ryms ca 600 sittande gäster.

Garpenbergs kyrka, ligger på åsen och är en Jugendkyrka  från 1700-talet.  Speciellt i Garpenberg är de höga röda bänkarna och den stora Kristusstatyn på altaret. Kyrkan rymmer ca 250 sittande gäster.

Vikmanshyttans kyrka är en exteriört mycket avskalad kyrka som byggdes 1966 och skall knyta an till bruksortens hyttmiljöer. Den är vitkalkad och när man kommer in i kyrkan öppnar sig ett kyrkorum som med sina mått på 12x12x12 meter har bibliska influenser. Kyrkan är i varmt rött tegel och slaggsten. Kyrkan rymmer ca 100 sittande gäster.

Garpenbergs gruvkapell från tidigt 1600-tal är det enda gruvkapell i Sverige ovan jord som fortfarande är aktivt. Det är enkelt inrett i grått, med rött tegelgolv, och rymmer ca 40-50 sittande gäster. Dop och vigslar kan endast bokas under sommarhalvåret här, pga att kapellet i nuläget saknar el.

Hedemora kapell är vackert beläget på Hedemora kyrkogård. Det är ljust och enkelt inrett i vitt och grönt, med möjlighet till 40 sittande gäster.

Norns kapell ligger naturskönt ca 10 km söder om Vikmanshyttan efter en slingrande väg. Det är ljust inrett med grå detaljer, träbänkar och färgade fönsterglas. Det rymmer ca 70-80 sittande gäster. Kapellet och bruket privatägt men församlingen har avtal om vissa lördagar då dop och vigslar är möjliga att boka. Vid privata bokningar av Norn, hänvisar vi till Norns bruks egen hemsida http://nornsbruk.se

När det gäller dop och vigslar och begravningar kan du enklast ringa till församlingsexpeditionen på tfn 0225-25 70 00, eller skicka ett mail till
hedemora-garpenbergs.forsamling@svenskakyrkan.se

Du kan läsa mer under respektive flik.