Diakoni - socialt arbete

Vem är min näste? Ordet diakoni betyder tjänst, och innebär en omsorg om medmänniskor i livets olika händelser. Det diakonala arbetet kan beskrivas som kristen tro omsatt i konkret handling.

All diakoni utgår från Jesu budskap om att alla människor har lika värde.

I Hedemora, Husby och Garpenbergs församling finns en diakon och fem diakonimedarbetare. Du är alltid välkommen att kontakta oss, oavsett vem du är och hur din livssituation ser ut.

 

Personal inom den diakonalaverksamheten