Diakoni - socialt arbete

Vem är min näste? Ordet diakoni betyder tjänst, och innebär en omsorg om medmänniskor i livets olika händelser. Det diakonala arbetet kan beskrivas som kristen tro omsatt i konkret handling.

All diakoni utgår från Jesu budskap om att alla människor har lika värde.

I Hedemora, Husby och Garpenbergs församling finns en diakon och fem diakonimedarbetare. Du är alltid välkommen att kontakta oss, oavsett vem du är och hur din livssituation ser ut.

 

Aktuellt inom det diakonala arbetet

Hjärta och Smärta med Grabbar och Gubbar

Tillsammans stöttar vi varandra och kommer igång med nya rutiner i vardagen genom promenader, träning, vistelse i naturen, matlagning och samtal med varandra om stort och smått. Kom igång tillsammans! Klicka för att läsa mer.

Pilgrim

Pilgrimsvandring innebär att man bryter upp från vardagens mönster, det vana och trygga och ger sig ut på vandring. Själen och kroppen aktiveras.

Hela Heten

Ett socialt bolag sprungen ur Svenska kyrkan

Personal inom den diakonalaverksamheten