Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Att gestalta evangeliet i handling.

Ordet diakoni betyder tjänst och innebär en omsorg om medmänniskor i livets olika händelser. All diakoni utgår från Jesu budskap om att alla människor har lika värde.

I Hedemora, Husby och Garpenbergs församling finns två diakoner och fyra diakonimedarbetare. Du är alltid välkommen att kontakta oss, oavsett vem du är och hur din livssituation ser ut.

Vi som arbetar inom den diakonala enheten är:

Taina Herlitz

Taina Herlitz

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Diakon

Marie Pederby

Marie Pederby

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Diakon