Meny

Diakoni - socialt arbete

Vem är min näste? Ordet diakoni betyder tjänst, och innebär en omsorg om medmänniskor i livets olika händelser. Det diakonala arbetet kan beskrivas som kristen tro omsatt i konkret handling.

All diakoni utgår från Jesu budskap om att alla människor har lika värde.

I Hedemora, Husby och Garpenbergs församling finns två diakoner och fyra diakonimedarbetare. Du är alltid välkommen att kontakta oss, oavsett vem du är och hur din livssituation ser ut.

Vi som arbetar inom den diakonala enheten är:

Marcus Andersson

Marcus Andersson

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Diakon

Taina Herlitz

Taina Herlitz

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Diakon

Marie Pederby

Marie Pederby

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Diakon