Begravning

Mötet med döden är en av människans svåraste livskriser och väcker ofta många frågor. Sorgen är alltid personlig, men det är vanligt att reagera med saknad, ilska och uppgivenhet.

Begravning i Hedemora, Husby och Garpenbergs församling


När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans.

Det kan även kännas skönt att få prata med någon. I Svenska kyrkan finns präster och diakoner att vända sig till för enskilda samtal. Det finns också möjlighet att prata med andra som sörjer i sorgegrupper. 

Svenska kyrkan hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull.

Mycket kring begravningen kan du som anhörig själv ordna och planera, eller så kan du ta hjälp av en begravningsbyrå.

Här kan du ladda ner informationsbladet Om begravning i Hedemora, Husby och Garpenbergs församling. Där finns information kring begravning och gravsättning.

För att boka tid och plats för begravning, ring eller maila pastorsexpeditionen: 

Telefonnummer: 0225-25 70 00

Epost: hedemora.forsamling@svenskakyrkan.se

Vid frågor kring gravplats och gravsättning, kontakta kyrkogårdsförvaltningen:

Telefonnummer: 0225-25 70 60

Epost: hedemora.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Inom de närmsta dagarna efter att du har bestämt begravningstid hör prästen av sig för för att boka tid för ett begravningssamtal och planera begravningen.
Agenda för begravningsgudstjänst.

 

När någon dör

Mötet med döden utgör en av människans svåraste livskriser och ger upphov till frågor. Reaktioner av sorg, saknad, ilska och uppgivenhet är vanliga för alla människor vid avgörande livsförändrande händelser, men sorgen är alltid personlig.

Församlingens kyrkor och kapell

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling har 10 stycken kyrkor och kapell. Avtal kring användning finns med Norns Kapell.