Barnverksamhet

Verksamhet för barn i olika åldrar.

Genom berättelser från bibeln, sång och skapande får barnen bekanta sig med kyrkan och Guds budskap. Flera gånger per termin hålls familjegudstjänster där innehållet anpassas till barnen. 

En grupp barn leker i ett lekrum.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vilka möjligheter det finns för ditt eller dina barn att delta i verksamheten? Till flertalet grupper vill vi ha in anmälan, för att en grupp ska starta ska det vara minst 6 deltagare anmälda.

Mer information om grupperna:

Kyrkis: det år ditt barn fyller 4 år t.o.m. det år de går i förskoleklass får de själva gå i grupp med jämnåriga barn. Ditt barn får höra berättelser från bibeln, ofta med flanobilder. Barnen deltar också på kyrkobesök, skapande verksamhet, sagoläsning och enkel andakt.

Kyrkiscafé: En mötesplats där du kan träffa andra barn och vuxna. Kom och lek, fika och umgås. 

Tjejgrupp: Gruppen startar med mellanmål och samling där samtal om olika känslor ofta diskuteras. Hur ska man vara mot varandra? Vad säger du och hur? Berättelser från bibeln är även här ett inslag. De som går på tjejgruppen har möjlighet att hjälpa till vid familjegudstjänster och att åka på JUM-läger en gång per år.
Anmälan och info till Frida Hjort.

Scouter: Lär dig att vara scout, dvs. hur du är mot dig själv, mot andra och mot naturen. I Hedemora kan barn från årskurs 3 och uppåt vara med. Scoutgruppen anordnas i samarbete med Vasakyrkan och deras ledare. 
I Garpenberg kan barn från 6 år och uppåt vara med och verksamheten sker i samarbete med NSF scoutrörelse. Anmälan och info till Frida Hjort.

TorsdagsCHILL: En mötesplats för dig som går i ÅK 4-6. Häng med vänner, pyssla, baka och spela spel. Ingen föranmälan behövs.

Sjuuan: En mötesplats för dig som går i ÅK 7. Häng med vänner, pyssla, baka och spela spel. Ingen föranmälan behövs.

Sommarkollo: Under några sommarveckor erbjuds dagkollo för skolbarn som gått ut åk 1-6. 

 

Erbjudande till skolor:

Riddarskola: I åk 4 erbjuder församlingen Riddarskola. Personal kommer till skolan och arbetar med eleverna i etiska frågeställningar. Eleverna skall förvärva ridderliga kunskaper om ärlighet, tålamod, vänskap, tjänstvillighet och mod. Riddarskolan avslutas med riddardubbning i den kyrka som ligger närmast skolan och ett enkelt gästabud.