Barnverksamhet

Verksamhet för barn i olika åldrar.

Genom berättelser från bibeln, sång och skapande får barnen bekanta sig med kyrkan och Guds budskap. Flera gånger per termin hålls familjegudstjänster där innehållet anpassas till barnen. 

Vilka möjligheter det finns för ditt eller dina barn att delta i verksamheten?
Till flertalet grupper vill vi ha in anmälan, för att en grupp ska starta ska det vara minst 6 deltagare anmälda.
Åldersgrupperna är indelade på följande sätt:

Föräldra-barngrupp: ger möjlighet till föräldrar med barn i åldern 0-5 år att träffa familjer med barn i samma ålder. Träffarna inleds med en sångsamling där ramsor, spel på rytminstrument, dans förekommer. Allt så att alla kan hänga med. Tid för lek och fika finns innan en avslutande andakt med  tända ljus och  sånger.

Kyrkis: det år ditt barn fyller 4 år t.o.m. det år de går i förskoleklass får de själva gå i grupp med jämnåriga barn. Ditt barn får höra berättelser från bibeln, ofta med flanobilder. Barnen deltar också på kyrkobesök, skapande verksamhet, sagoläsning och enkel andakt.
Anmälan görs till Anna Knabäck 0225-25 70 44 anna.knaback@svenskakyrkan.se

Miniorgrupp: Här kan barn i årskurs 1-3 ta del av skapande verksamhet, lek och bibelberättelser, ofta genom att läsa ur bibel för barn. Barnen får mellanmål under träffarna. För dem som vill finns även chans att vara med och hjälpa till vid familjegudstjänster.
Anmälan görs till Annelie Ek 0225-25 70 42 annelie.ek@svenskakyrkan.se

Tjejgrupp: Gruppen startar med mellanmål och samling där samtal om olika känslor ofta diskuteras. Hur ska man vara mot varandra? Vad säger du och hur? Berättelser från bibeln är även här ett inslag. De som går på tjejgruppen har möjlighet att hjälpa till vid familjegudstjänster och att åka på JUM-läger en gång per år.
Anmälan görs till Annelie Ek 0225-25 70 42 annelie.ek@svenskakyrkan.se

Scouter: Lär dig att vara scout, dvs. hur du är mot dig själv, mot andra och mot naturen.
I Hedemora kan barn från årskurs 3 och uppåt vara med. Scoutgruppen anordnas i samarbete med Vasakyrkan och deras ledare. 
I Garpenberg kan barn från 6 år och uppåt vara med och verksamheten sker i samarbete med NSF scoutrörelse.
Anmälan görs till Frida Hjort 0225-25 70 46 frida.hjort@svenskakyrkan.se

Sommarkollo: Under några sommarveckor erbjuds dagkollo för skolbarn som gått ut åk 1-6. 

Riddarskola: I åk 4 erbjuder församlingen Riddarskola. Personal kommer till skolan och arbetar med eleverna i etiska frågeställningar. Eleverna skall förvärva ridderliga kunskaper om ärlighet, tålamod, vänskap, tjänstvillighet och mod. Riddarskolan avslutas med riddardubbning i den kyrka som ligger närmast skolan och ett enkelt gästabud.

Bibeläventyret - GT: I åk 4 eller 5 kan personal komma till klassen för att på ett pedagogiskt och engagerande sätt berätta om Gamla Testamentets röda tråd från skapelsen fram till Jesu födelse. Att genomföra ett bibeläventyr (som endast får genomföras av licensierade "bibeläventyrare") tar ca 4 h och kan delas upp på 2-3 tillfällen.

 • Malin Cederholm

  Malin Cederholm

  Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

  Föräldraledig, Församlingspedagog

 • Christoffer Karlsson

  Christoffer Karlsson

  Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

  Tjänstledig, Fritids- och ungdomsledare