Barnverksamhet

Inom kyrkan har vi riktat in oss på verksamhet för barn i olika åldrar.

Här samlas vi för att låta barnen bli förtrogna med kyrkan och Gud, genom berättelser från bibeln, sång och skapande. Flera gånger per termin har vi även familjegudstjänster som vi försöker anpassa till barnen på bästa sätt.

Vi vill upplysa vilka möjligheter det finns för ditt eller dina barn att delta i vår verksamhet, åldersgrupperna är indelade på följande sätt:

  • Föräldra-barngrupp: ger möjlighet till föräldrar med barn i åldern 0-5 år att träffa familjer med barn i samma ålder. Vi har alltid en sångsamling då vi med nya och gamla sånger och ramsor. Vi sjunger namnsång, om olika begrepp, om djur och natur, om Gud, spelar rytminstrument, dansar och slappnar av. Allt så att alla kan hänga med. Efter sångsamlingen fortsätter vi med lek och fika sedan avslutar vi med en kort andakt då vi tänder ljus och sjunger några sånger.

  • Kyrkis: där barnen det år de fyller 4 år t.o.m. det år de går i förskoleklass själva får gå i grupp med jämnåriga barn. Här berättar vi händelser från bibeln, ofta med flanobilder. Vi har även samling, kyrkobesök, skapande verksamhet, sagoläsning och enkel andakt.

  •  Miniorgrupp: Här jobbar vi också med bibelberättelser på olika sätt, ofta genom att läsa ur bibel för barn.  Vi har även lek, skapande verksamhet och nu finns även chans att vara med och hjälpa till vid familjegudstjänster om man har tid. Vi äter även ett mellanmål tillsammans.

  • Afterschoolgrupper: Här jobbar vi mycket med hur vi ska vara mot varandra, vad och hur vi säger saker. Ofta pratar vi om olika känslor. Vi jobbar också med berättelser från bibeln. Gruppen startar med mellanmål och samling. När man är junior eller går på after school har man också chans att vara med och hjälpa till vid familjegudstjänster och att åka på JUM-läger en gång per år.

  • Tjejgrupp: Bara för tjejer från 10-12 år. Här jobbar vi med oss själva i form av samtal och skapande. Gruppen startar med mellanmål för att sedan ha samling och de olika aktiviteter som förekommer. När man går i tjejgrupp har man liksom juniorgruppen också möjlighet att hjälpa till i familjegudstjänsterna. Och åka på JUM läger en gång per år.

  • Scouter: För barn i åldrarna 9 år och uppåt. Den här gruppen sker i samarbete med Vasakyrkan och deras ledare och vi är i deras lokaler. Man lär sig att vara scout, dvs. hur man är mot sig själv, mot andra och mot naturen. Flera friluftsläger med övernattning under höst och vår termin.

  • Sommarkollo: Under några sommarveckor erbjuder vi dagkollo för skolbarn som gått ut åk 1-6. Information kommer ut på hemsidan 25 april och broschyrer lämnas till skolorna vecka 17.

  • Riddarskola: I åk 4 erbjuder församlingen Riddarskola. Vår personal kommer till skolan och arbetar med eleverna i etiska frågeställningar. Eleverna skall förvärva ridderliga kunskaper om ärlighet, tålamod, vänskap, tjänstvillighet och mod. Riddarskolan avslutas med riddardubbning i den kyrka som ligger närmast skolan och ett enkelt gästabud.

  • Bibeläventyret - GT: I åk 4 eller 5 kan vi komma till klassen för att på ett pedagogiskt och engagerande sätt berätta om Gamla Testamentets röda tråd från skapelsen fram till Jesu födelse. Att genomföra ett bibeläventyr (som endast får genomföras av licensierade "bibeläventyrare") tar 270 minuter och kan delas upp på 2-4 tillfällen.

  • Barnkör: läs mer här

Grupper våren 2022

Hedemora, S:t Paulusgården

Måndag

13:00-14:00 BABYRYTMIK 0-8 månader
Förälder med barn, 5 ggr
Ledare: Sara och Lotta

15.00-16.30 MINIORER åk 1-3
Finns möjlighet att bli hämtad på fritids, måste meddelas i god tid.
Ledare: Christoffer och Lotta

Tisdag
9.30-11.30 FÖRÄLDRA-BARNGRUPP  0-5år
Ledare: Sara

18.00-21.00 SVENSKA KYRKANS UNGA från åk 8
Ledare: Erika och Malin

Onsdag
15.00-17.00 KYRKIS 4-6 år
Ledare: Ida och Anna

15.30-17.00 TJEJGRUPP åk 4-6
Ledare:  Sara och Malin

18.00-19.30 SCOUTER åk 3 och uppåt (Lokal Vasakyrkan)
Ledare: Christoffer, Malin m.fl.

Torsdag
15.30-17.00 POP-OCH ROCKKÖR åk4-6
Ledare: Sven-Holger och Elisabeth

16:00-16:45 KARAMELLKÖREN F-klass-åk 3
Ledare: Anna

Fredag
9.30-11.30 FÖRÄLDRA-BARNGRUPP 0-5år
Ledare: Anna och Ida

Vikmanshyttans kyrka

Tisdag

14.00-15.30 MINIORER åk1-3
14:00 hämtar vi anmälda barn på fritids
Ledare: Christoffer och Lotta

16:00-17:30 After school åk4-6
Ledare: Christoffer

Torsdag
9.30-11.30 FÖRÄLDRA-BARNGRUPP 0-5år
Ledare: Anna

13.00-15.00 KYRKIS 4-6 år
Vi hämtar anmälda barn på förskola/fritids
Ledare: Sara och Christoffer

Långshyttans kyrka

Tisdag
14.00 - 15.30 Miniorer åk 1-3
Ledare: Ida och Sara

15.30-17.15 After school åk4-6
Ledare: Ida och Sara

Torsdag
9.30-11.30 FÖRÄLDRA-BARNGRUPP 0-5år
Ledare: Malin

Garpenberg

Måndagar - Varannan vecka
17.30-19.00 SCOUTER 6 år och uppåt
Vi ses vid milplatsen
Drivs tillsammans med NSF
Ledare: Christoffer och Lotta m.fl.

Husby

11 mars
16:30-18:30 FREDAGSKYRKA
För alla åldrar
Vi ses i kyrkan för aktiviteter, mat och andakt.
Amälan senast tre dagar innan.
Kontakt: Sara och Anna

8 mars
15:00-17:30 VÅRFEST
med familjegudstjänst

STJÄRNSUND

25 februari
16:30-18:30 FREDAGSKYRKA
För alla åldrar
Vi ses i kyrkan för aktiviteter, mat och andakt.
Amälan senast tre dagar innan.
Kontakt: Sara och Anna

Kontakt Barn och Ungdom