Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnverksamheten

Inom kyrkan har vi riktat in oss på verksamhet för barn i olika åldrar.

Här samlas vi för att låta barnen bli förtrogna med kyrkan och Gud, genom berättelser från bibeln, sång och skapande. Flera gånger per termin har vi även familjegudstjänster som vi försöker anpassa till barnen på bästa sätt.

Vi vill upplysa vilka möjligheter det finns för ditt eller dina barn att delta i vår verksamhet, åldersgrupperna är indelade på följande sätt:

 • Lillkyrkis: ger möjlighet till föräldrar med barn i åldern 0-5 år att träffa familjer med barn i samma ålder. Vi har alltid en sångsamling då vi med nya och gamla sånger och ramsor. Vi sjunger namnsång, om olika begrepp, om djur och natur, om Gud, spelar rytminstrument, dansar och slappnar av. Allt så att alla kan hänga med. Efter sångsamlingen fortsätter vi med lek och fika sedan avslutar vi med en kort andakt då vi tänder ljus och sjunger några sånger.

 • Storkyrkis: där barnen det år de fyller 4 år t.o.m. det år de fyller 6 år själva får gå i grupp med jämnåriga barn. Här berättar vi händelser från bibeln, ofta med flanobilder. Vi har även samling, kyrkobesök, skapande verksamhet, sagoläsning och enkel andakt.

 •  Miniorgrupp: Här jobbar vi också med bibelberättelser på olika sätt, ofta genom att läsa ur bibel för barn.  Vi har även lek, skapande verksamhet och nu finns även chans att vara med och hjälpa till vid familjegudstjänster om man har tid. Vi äter även ett mellanmål tillsammans.

 • Juniorgrupp: Här jobbar vi mycket med hur vi ska vara mot varandra, vad och hur vi säger saker. Ofta pratar vi om olika känslor. Vi jobbar också med berättelser från bibeln. Gruppen startar med mellanmål och samling. När man är junior har man också chans att vara med och hjälpa till vid familjegudstjänster. Och åka på JUM läger en gång per år.

 • Tjejgrupp: Bara för tjejer från 10-12 år. Här jobbar vi med oss själva i form av samtal och skapande. Gruppen startar med mellanmål för att sedan ha samling och de olika aktiviteter som förekommer. När man går i tjejgrupp har man liksom juniorgruppen också möjlighet att hjälpa till i familjegudstjänsterna. Och åka på JUM läger en gång per år.

 • Scouter: För barn i åldrarna 9 år och uppåt. Den här gruppen sker i samarbete med Vasakyrkan och deras ledare och vi är i deras lokaler. Man lär sig att vara scout, dvs. hur man är mot sig själv, mot andra och mot naturen. Flera friluftsläger med övernattning under höst och vår termin.

 • Sommarkollo: Under några sommarveckor erbjuder vi dagkollo för skolbarn som gått ut åk 1-6. 

 • Riddarskola: I åk 4 erbjuder församlingen Riddarskola. Vår personal kommer till skolan och arbetar med eleverna i etiska frågeställningar. Eleverna skall förvärva ridderliga kunskaper om ärlighet, tålamod, vänskap, tjänstvillighet och mod. Riddarskolan avslutas med riddardubbning i den kyrka som ligger närmast skolan och ett enkelt gästabud.

 • Bibeläventyret - GT: I åk 4 eller 5 kan vi komma till klassen för att på ett pedagogiskt och engagerande sätt berätta om Gamla Testamentets röda tråd från skapelsen fram till Jesu födelse. Att genomföra ett bibeläventyr (som endast får genomföras av licensierade "bibeläventyrare") tar 270 minuter och kan delas upp på 2-4 tillfällen.

 • Barnkör: läs mer här

Grupper våren 2019 

Hedemora, S:t Paulusgården

Måndag
15.30-17.00 Miniorer, åk 1-3
Finns möjlighet att bli hämtad på fritids, måste meddelas i god tid.
Ledare: Emil och Linda

Tisdag
9.30-11.30 Lillkyrkis, Föräldrar och barn 0-5år
Ledare: Anna och Sara
18.00-21.00 Svenska kyrkans Unga
Ledare: Erika och Malin

Onsdag
15.00-17.00 Storkyrkis 4-6 år
Ledare: Anna och Linda

15.30-17.00 Tjejgrupp, åk 4-6
Ledare: Malin

18.00-19.30 Scouter åk 3 och uppåt (Vasakyrkan)
Ledare: Malin och ledare från Vasakyrkan

Torsdag
16.00-17:00 Karamellkören F-klass-åk 3
Ledare: Anna

15.30-17.00 Pop- och rockkör åk4-6
Ledare: Sven-Holger och Emil

Fredag
9.30-11.30 Lillkyrkis, Föräldrar och barn 0-5år
Ledare: Anna och Emil

SMEdbY Församlingshem

Måndag
9.30-11.30 Lillkyrkis
Ledare: Linda och Sara

Onsdag
15.00-16.30 Sång och lek  F-klass - åk 3
Ledare: Emil och Terhi

16:30-17:00 Musiklek 3-5 år tillsammans med vuxen
för den som har möjlighet finns mellanmål från 16:00
Ledare: Terhi och Emil 

Vikmanshyttans kyrka

Tisdag
9.30-11.30 Lillkyrkis
Föräldrar och barn 0-5år
Ledare: Elisabeth

14.15-15.45 Miniorer, åk1-3
Ledare: Elisabeth och Emil

16.00-17.30 Juniorer, åk4-6
Ledare: Emil

Onsdag
13.00-15.30 Öppen asylsförskola (drivs av Hedemora kommun)
Ledare: Sven-Holger och Sara-Lena

Torsdag
13.00-15.00 Storkyrkis 4-6 år
Ledare: Anna och Sara

Garpenbergs Församlingshem

Torsdag
12.30-14.30 Miniorer, F-klass-åk 2
Vi hämtar och lämnar barnen vid Garpenbergs skola
Ledare: Elisabeth och Emil

15.00-17.00 Juniorer, åk 3-6
Ledare: Elisabeth

 Stjärnsunds församlingshem

Torsdag
14.00-16.00 Kyrkis, barn och föräldrar tillsammans
Ledare: Linda

LÅngshyttans Kyrka

Torsdag
9.00-11.00 Lillkyrkis
Föräldrar och barn 0-5år
Ledare: Linda

Kontakt Barn och Ungdom

 

Erika Jernberg

Erika Jernberg

Församlingspedagog

Sara Hansson Sennblad

Sara Hansson Sennblad

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Pedagog, barn

Elisabeth Hedlund

Elisabeth Hedlund

Barnledare/Husmor

Malin Cederholm

Malin Cederholm

Församlingspedagog

Anna Knabäck

Anna Knabäck

Fritidsledare

Linda Goding

Linda Goding

Fritidsledare

Emil Andersson

Emil Andersson

Fritidsledare, Kyrkomusiker (vik)

Anna Jonsson

Anna Jonsson

Präst

Terhi Aho

Terhi Aho

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Kyrkomusiker

Sven-Holger Rosenvinge

Sven-Holger Rosenvinge

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Musikterapeut