Assistent

Att vara konfirmandassistent är ett viktigt uppdrag i vår ungdomsverksamhet. Det är unga ledare som finns med som stöd och inspiration i våra konfirmandgrupper.

Utan våra fina och duktiga konfirmandassistenter skulle vi inte kunna bedriva och utveckla det konfirmandarbete vi vill ha i vår församling.

Unga ledare, nykonfirmerade och mer erfarna finns med i alla våra konfirmandgrupper. De  tar ansvar för andakter, finns med i undervisningspassen och är med och skapar en god miljö på våra läger.

Konfirmandassistenterna har fortlöpande fördjupning vid ledarsamlingar och egna läger.