Gravskick på Hedemora och Garpenbergs kyrkogård

Här beskriver vi helt kort de olika formerna av gravsättning som förekommer på kyrkogårdarna i vår församling

Urnlund

Askgravlund

Minneslund

Jordbegravning

Tidigare följde alltid begravningsgästerna med till gravplatsen och var med vid gravsättningen. Idag väljer många att avsluta begravningsakten i kyrkan, på samma sätt som vid kremationsbegravningar. Då gravsätter kyrkogårdspersonal kistan, utan anhörigas närvaro, och oftast är detta klart så att man kan besöka gravplatsen ett par timmar senare.

Den som väljer kremation och vill ha en vanlig gravplats med gravsten och möjlighet att ha en rabatt väljer en Urngrav. Området där urngravarna ligger kallas hos oss för Urnlundar. Det är en mindre gravplats med plats för 9 urnor.

Minneslunden är ett alternativ för den som vill ha en anonym gravplats utan krav på omvårdnad. I Hedemora består minneslundarna av gräsmatteområden där askan gravsätts. Efter gravsättningen får anhöriga ett meddelande om detta.

Många uppskattar den ansvarsfrihet som minneslunden innebär, men vill gärna veta mer exakt var gravsättningen skett. Med den utgångspunkten har alternativet askgravar vuxit fram.

Askgravar kan utformas på lite olika sätt och det kan skilja en del från kyrkogård till kyrkogård, både när det gäller utformning och regelverk. Här i Hedemora får man gravrätt på sin askgrav, men med vissa restriktioner.

2004 påbörjades askgravkvarter 2 där vi har rutor och en större perennrabatt med gravar i kanten.

På samma sätt som i minneslunden sker gravsättningen utan anhörigas närvaro. Närstående meddelas genom att ifyllda gravbrevet skickas till gravrättsinnehavaren.

Gravrutorna är fyllda med krypande växter och sköts helt av förvaltningen. Man får själv pryda graven med lösa blommor under sommaren och med ljuslykta under vintern.

Även på Garpenbergs kyrkogård finns idag samtliga gravskick; jordgravar/kistgravar, urngravar, askgravar och minneslund.

Hedemora-Garpenbergs kyrkogårdsförvaltning gm Linnéa Kärvemo

Vill man utmärka gravplatsen så kan man köpa en liten bronsskylt där namn, födelsedatum och dödsdatum gjuts in. Skylten beställs genom kyrkogårds-förvaltningen, pris 1800 kr (2014).

Vårt första askgravkvarter består av tio rutor med tolv gravar i varje ruta. I varje gravplats ryms två askor eller urnor.

UrngravKistgrav

Jordgrav Askgrav

MinnelundUrnlund