Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

GDPR

Så behandlar vi personuppgifter om du skickar e-post till oss.

Behandling av personuppgifter 

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Hässleholms församling. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är de som du anger i ditt e-postmeddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning. Om du nämner ditt medlemskap i Svenska kyrkan innebär detta att vi även behandlar uppgifter om din religiösa åskådning.

Lagar och regler gällande personuppgifter

Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt och ditt intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Så länge ditt meddelande inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden.

Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt e‑postmeddelande, antingen att radera meddelandet eller att arkivera det i enlighet med tillämpliga arkivbestämmelser.

Personuppgifter om tredje person

Om du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss behandlas även sådana personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.

Dataskyddsombud för Hässleholms församling är kyrkoherde Urban Hagberg.

Läs mer om Svenska kyrkans policy

Svenska kyrkans nationella policy för behandling av personuppgifter