Nolltolerans #vardeljus

Som ett led i Me Too-rörelsen följer nu uppropet, #vardeljus, där anställda inom Svenska kyrkan berättar om sexuella övergrepp de blivit utsatta för.

På sajten vardeljus.blogkommer kvinnors berättelser om sexövergrepp i kyrkans värld att läggas ut, efter ett upprop som publicerades i Kyrkans Tidning idag. Uppropet har undertecknats av 1.382 kvinnor som är anställda inom Svenska kyrkan.

Det är bra och viktigt att det som tystats ner nu kommer fram i ljuset. Det underlättar arbetet med nolltolerans – mot alla former av övergrepp och sexuella trakasserier – i Svenska kyrkan Hässelby och på annat håll. Uppropet visar också att detta är ett ständigt pågående arbete där nya frågeställningar kommer upp, riktlinjer behöver omvärderas, uppdateras och inte minst diskuteras och påminnas om.

Under senare tid har det kommit många och smärtsamma vittnesmål från olika yrkesgrupper och delar av vårt samhälle, där framför allt kvinnor beskrivit och gett röst åt nedtystade sextrakasserier och övergrepp. Kyrkan som miljö och arbetsplats är inget undantag från detta.

Här i Svenska kyrkan Hässelby arbetar vi enligt Svenska kyrkans riktlinjer mot sexuella övergrepp, samt i enlighet med den policy vi tagit fram mot kränkande särbehandling och sexuella övergrepp. Vi tillåter inga som helst övergrepp eller kränkande behandling, vare sig du är anställd eller deltar i någon av våra aktiviteter och vare sig du är man eller kvinna.

Maria Dalstad, kyrkoherde, Svenska kyrkan Hässelby
Arne Genschou, ordförande i Kyrkorådet

Vi alla ser att det är nog nu. Tystnaden behöver brytas, skammen behöver placeras där den hör hemma. Den är inte vår att bära.

Du som blivit utsatt

Prata med någon anställd du litar på som hjälper dig vidare. Alternativt kan du ringa Stockholms stifts stödpersoner som arbetar med dessa frågor. De hjälper dig som blivit utsatt för övergrepp i kyrklig miljö. Det gäller barn, ungdomar såväl som vuxna. De lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer. Kontaktpersonerna är:

Erik Lundström, tel: 076-119 86 14
Eva Malmfors, tel: 08-546 061 92

Läs ärkebiskop, Antje Jackeléns, uttalande

Över världen delas nu skakande berättelser om övergrepp, sexuella trakasserier och sexism. #MeToo är omvälvande. Det avslöjar våld och maktmissbruk som borde höra historien till. Vi ser kvinnor i bransch efter bransch resa sig. I helig vrede säger de: Nu räcker det!

https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/arkebiskopens-uttalande-med-anledning-av-vardeljus