Ha kyrka hemma med barnen!

När barnen inte kan gå till kyrkans barngrupper, kommer kyrkan till dig.

"Kyrkan" är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den kan du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också tre korta filmer.