Vill du leda en församling i stark förändring?

Kyrkoherde

Vill du leda en församling i stark förändring? Vi söker en kyrkoherde som skall leda verksamheten i Svenska kyrkan Hässelby.

Det gröna Hässelby ligger utmed Mälaren i nordvästra delen av Stockholms stad och har en varierad boendestruktur. Vi är en mångkulturell församling med cirka 38 000 invånare från världens alla hörn, varav cirka 14 000 är kyrkotillhöriga.

Vi går i likhet med många andra församlingar igenom en stark förändringsprocess som följd av mycket stora underhållskostnader och sjunkande medlemsantal. En ansträngd ekonomi gör att mycket måste omprövas.

Mot denna bakgrund utvecklar vi nu det som skall vara framtidens församling. En tämligen stor inflyttning till församlingen förväntas över en längre period, vilket sammantaget ger stora möjligheter att utveckla det som svarar mot framtidens krav med fokus på våra huvuduppgifter.

Samarbete med andra kyrkor och utveckling av det arbete som utförs av volontärer blir viktiga inslag, liksom barn- och ungdomsarbete. Tydlig närvaro i olika delar av församlingen blir vidare en väsentlig strategi.

I många städer växer ett nytt samhälle fram, mångkulturellt och komplext. Svenska kyrkan Hässelby är en FBHO – Framtiden bor hos oss är ett nätverk av församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som verkar i sådana miljöer. Församlingarna vill stärka och utveckla ett gemensamt arbete där storstaden och dess mångreligiösa och mångkulturella kontext stod i fokus. 

Svenska kyrkan Hässelby vill reflektera kring det som sker i våra områden och kring vad som är kyrkans uppdrag i en mångreligiös och mångkulturell kontext.

Som kyrkoherde är du en självklar ledare för församlingens medarbetare och engagerar medarbetarna i utvecklingen av församlingen. Du arbetar i nära samarbete med kyrkorådet.

Du är också en självklar representant för församlingen och Svenska kyrkan. Du bör ha goda erfarenheter av att leda verksamhet i stark förändring, övergripande ekonomiska kunskaper samt goda kunskaper och förståelse för kyrkans roll i samhället. Tillträde den 1 september 2020 eller enligt överenskommelse.

tillträde och ansökan

Tillträde
1 september 2020 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten
Kontakta Arne Genschou, kyrkorådets ordförande: 
070-819 02 17.

Ansökan
Bör vara församlingen tillhanda senast XX april 2020.

Postadress
Svenska kyrkan Hässelby
Box 4420
165 15 Hässelby

Skicka gärna din ansökan via e-post:
hasselby.forsamling@svenskakyrkan.se