Foto: Ikon, Svenska kyrkan

Kyrkomusiker, 100%

Är du en driven barnkörledare med organistexamen eller liknande, tycker om att samarbeta – både musikaliskt och tillsammans med andra yrkesgrupper och bidrar gärna med det du brinner för? Välkommen med din ansökan!

Församlingen har en barnkör på cirka 80 barn, uppdelad i tre åldersgrupper. Kring barnkören finns ett arbetslag bestående av olika yrkeskategorier. Arbetet bygger på en modell som utarbetats och utvecklats kontinuerligt.

Barnkören medverkar vid familjegudstjänster och gör egna konserter, ofta med inslag av drama. I gudstjänster och kyrkliga handlingar möts den traditionella och moderna musiken. Vi använder handbokens serie A-E och psalmbokens 1-966. Övrig musik utgörs av allt från Bach till Avicii.

Församlingen är kulturellt och socioekonomiskt bred vilket föder många intressanta relationer och diskussioner vid kyrkkaffe, familjemiddagar och andra samlingar. Det påbjuder också till en ständig utvärdering och utveckling av hur vi ser på vårt samarbete med människor med andra religioner och från andra samfund.

Musiken har en stor plats i vårt församlingsarbete och i arbetslaget i stort, där du jobbar jämsides med vår organist och vår popkyrkomusiker. Vad brinner du för?

ansökan

Välkommen in med din ansökan innehållande CV och personligt brev.

Sista ansökningsdag: 15 mars 2019
Kontakt: Karin Krigsman Järnskoog, organist: 
karin.krigsman@svenskakyrkan.se  eller
Maria Dalstad, kyrkoherde: 
maria.dalstad@svenskakyrkan.se

Varje människa har en berättelse värd att lyssna på, här i Hässelby, likväl som i de urgamla berättelserna i Bibeln. Det finns kraft i våra erfarenheter när vi får dela dem med varandra.

_______________________________________________________________________
Hässelby ligger i nordvästra delen av Stockholms stad vid Mälarens strand.
Här bor ca 37 000 invånare varav ca 16 500 är kyrkotillhöriga. Vi är 30 anställda och ett flertal volontärer.

En vanlig söndag möts ett hundratal gudstjänstdeltagare och många söndagsskolebarn. Våra kyrkor är öppna under dagtid och många kommer in för en kopp kaffe, en stunds ro eller gemenskap. Här finns en bred diakonal verksamhet, ett omfattande barn- och ungdomsarbete samt ett varierat kulturellt och musikaliskt utbud. Vi är med i nätverket Framtiden bor hos oss