Foto: Ulrika Abrahamsson

Ärkebiskop Antje Jackelén på besök i Svenska kyrkan Hässelby och Spånga-Kista.

Hur arbetar församlingarna i mångkulturella och socioekonomiskt svaga områden med integration? Det ville ärkebiskopen veta mer om och var också syftet med hennes besök.

Dagen inleddes med att värdarna för dagen, Maria Dalstad, kyrkoherde i Svenska kyrkan Hässelby och Jerker Alsterlund, kyrkoherde i Svenska kyrkan Spånga-Kista välkomnade Antje Jackelén med följe.

Första programpunkten för dagen var ett i Svenska kyrkan Hässelby återkommande evenemang – frukostmingel – där representanter från närområdet som Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, polisen, kulturföreningar och andra, träffas tillsammans med diakoniteamet från Hässelby.

I dagens mingel deltog förutom ärkebiskopen och hennes medarbetare, personal från Stockholms stift, representanter från stadsdelen samt de båda kyrkoherdarna och personal från Hässelby och Spånga-Kista församlingar.

Syftet med ärkebiskopens besök var att få en inblick i hur församlingar i mångkulturella och socioekonomiskt svaga områden arbetar mot segregation – ett både angeläget och givande arbete som verkar förebyggande och inkluderande.

Frågor som diskuterades var bland annat vilka förutsättningar som finns för att arbeta med församlingarnas grundläggande uppgift i den lokala kontexten, hur gudstjänstlivet påverkas i en mångkulturell miljö och hur man hittar en balans mellan att vara en öppen och inkluderande kyrka och samtidigt bevara den lutherska identiteten och traditionen. Hur man tar tillvara på människors olika bakgrund och hur vi kan lära av varandra.

Vi fick lyssna till intressanta vardagsberättelser från våra diakoner och medarbetare från stadsdelen, hur man arbetar ute på fältet i mötet med människor.

– Syftet med vårt arbete är att synas, visa sig, inge trygghet och informera, sammanfattar Linda Björkman, enhetschef för medborgarservice på avdelningen för förebyggande arbete. Ett arbete initierat av våra politiker.

Sociolog, Lisa Salomonsson, pratade om sin rapport "Stockholms församlingars arbete mot segregation" från 2016.

Efter lunch på Svenska kyrkan Hässelbys mötesplats, Världshuset, fortsatte eftermiddagen i Kista med besök på Kista folkhögskola och moskén där vi fick delta i givande samtal om interreligiösa samarbeten, sysselsättning, samverkan och våldsprevention med företrädare från Svenska kyrkan Spånga-Kista, folkhögskolan, moskén, Bonnier Hoops och närpolisen.

Ärkebiskop Antje Jackelén reflekterade kring detta viktiga arbete:

– Det är de goda berättelserna som motverkar polarisering och desinformation i samhället, inte minst så här i valår.

Ärkebiskopen avslutade med att skänka ett exemplar av hennes bok, "Gud är större" till Mariam Osman Sherifay, rektor för Kista folkhögskola, som tack för besöket.

Per Granhällen, säkerhetschef på socialtjänsten i Kista och närpolisen informerade om samverkansarbetet med att bygga goda strukturer i samhället.

En mycket givande dag som avslutades med soppa och veckomässa i Kista kyrka.