Foto: Kerstin Stickler

Tvåspråkig kyrka

I Funäsdalsbergets sluttning ligger Funäsdalens kyrka. Det sägs att byborna gjorde 100 dagsverken åren mellan 1926-28, för att få en egen kyrkobyggnad. Sedan dess har kyrkan utgjort en tydlig blickpunkt mitt i fjällbyn.

Funäsdalen, Bïenjedaelie på sydsamiska, beskrivs ibland som ett centrum för sydsamisk kultur med den samiska temaparken Lopme Laante på bergets topp och tre samebyar i området.

I dag firas regelbundet tvåspråkiga gudstjänster i kyrkan nedanför berget, vissa delar av gudstjänsterna är på svenska och vissa på samiska.

#heligahusihärnösandsstift

Läs om Funäsdalens kyrka på Härjedalens pastorats hemsida