Stämningsfull vigningsmässa i domkyrkan

Solen lyste över Svenska kyrkans nya medarbetare när de fotograferades utanför Härnösands domkyrka i söndags. Under gudstjänsten strax innan hade Eva Halling prästvigts och Lars Eriksson tagits emot för tjänstgöring i Svenska kyrkan.

Det var en högtidlig och varm stämning under gudstjänsten i domkyrkan. Eva Halling försäkrade inför Gud och församlingen att hon ska leva enligt de löften som uppdraget som präst kräver. Dagen innan hade hon tagit sin examen för domkapitlet och nu kommer hon att tjänstgöra sitt första år som präst i Örnsköldsviks södra pastorat.

Biskop Eva Nordung Byström anknöt i sitt vigningstal till samtalet under examinationen, om hur vår tids strävan efter självförverkligande kan ta död på det som är trons liv och uppgift. 
- Låt vetskapen om att Kristus finns i de människor du möter leda dig. Öva dig dagligen på att se både dem, dig själv och ditt uppdrag ur Guds perspektiv. Lev i trons gåva och kallelse, sade biskopen och riktade sig direkt till prästkandidaten.
- Att vara kyrka handlar om att ständigt visa på och leva i Guds sammanhang och att inte skymma det för de människor vi är sända att tjäna, fortsatte hon. 

Under gudstjänsten togs också Lars Eriksson emot för tjänstgöring i Svenska kyrkan. Lars Eriksson är sedan länge vigd präst för tjänstgöring inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). Efter kompletterande studier kommer han nu att tjänstgöra i Svenska kyrkan och han börjar med arbete i Kramfors pastorat.

Att vigas till en tjänst i Svenska kyrkan innebär, enligt Härnösands stifts etiska riktlinjer för vigningstjänsten, en kallelse och livslång hållning som innebär ett särskilt ansvar gentemot Gud, kyrkan och medmänniskorna. 

Det första året efter vigningen arbetar en ny präst som pastorsadjunkt under handledning.

Läs mer om Eva Halling och Lars Eriksson i pressmeddelande 220119: Nya präster välkomnas till Svenska kyrkan på söndag

Högtiden i Härnösands domkyrka webbsändes och kan även ses i efterhand på Svenska kyrkan Härnösands webbplats