Foto: Kerstin Stickler

Pilgrimmernas kyrka

Åre gamla kyrka, mitt i turistmetropolen, länkar samman gamla och nya tiders resande. 

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet när Åre var genomgångsland och rastplats för pilgrimer på väg till Sankt Olofs grav i Nidaros, en viktig vallfärdsort för den tidens kristna. Många kyrkor i Norrland har eller har haft träskulpturer av Sankt Olof, men den i Åre gamla kyrka från 1300-talet är speciell. Sankt Olofs borttappade krona ersattes 400 år senare av en karolinerhatt.

I dag ges många äktenskapslöften i kyrkan som är en av Härnösands stifts populäraste för vigslar. Samtidigt är den åter rastplats för pilgrimer längs S:t Olofsleden som återinvigdes 2013.

Redaktörens favorit: Att stanna till i vapenhuset där ljusträdet i smide pryder en hel vägg, tända ett ljus på en av trädets grenar, höra ihop med något som är helt.

#heligahusihärnösandsstift 

Läs om Åre gamla kyrka på Härnösands stifts medeltidswebb